Vitex Software's Ease Html

Glue

Tags
author

Vítězslav Dvořák info@vitexsoftware.cz

Table of Contents

$drawStatus  : bool
Byla jiz stranka vykreslena.
$pageParts  : array
Pole objektů a fragmentů k vykreslení.
$finalized  : bool
Is class finalized ? Prošel už objekt finalizací ?
$embedName  : string|null
addItem()  : mixed
Include next element into current object.
addItemCustom()  : mixed
Vloží další element do objektu.
afterAdd()  : mixed
Method executed after adding object into new one
draw()  : mixed
Recursive draw object and its contents
finalize()  : mixed
Method executed before rendering
setEmbedName()  : bool
Notify component about its embed name

Properties

$drawStatus

Byla jiz stranka vykreslena.

public bool $drawStatus = false

$pageParts

Pole objektů a fragmentů k vykreslení.

public array $pageParts = []

Array of objects and fragments to draw

$finalized

Is class finalized ? Prošel už objekt finalizací ?

protected bool $finalized = false

$embedName

private string|null $embedName = null

Methods

addItem()

Include next element into current object.

public addItem(Embedable|string $pageItem) : mixed
Parameters
$pageItem : Embedable|string

value or EaseClass with draw() method

Return values
mixed

Pointer to included object

addItemCustom()

Vloží další element do objektu.

public static addItemCustom(Embedable|string $pageItem, Embedable $context) : mixed
Parameters
$pageItem : Embedable|string

hodnota nebo EaseObjekt s metodou draw()

$context : Embedable

Objekt do nějž jsou prvky/položky vkládány

Return values
mixed

Odkaz na vložený objekt

afterAdd()

Method executed after adding object into new one

public afterAdd() : mixed
Return values
mixed

draw()

Recursive draw object and its contents

public draw() : mixed
Return values
mixed

finalize()

Method executed before rendering

public finalize() : mixed
Return values
mixed

setEmbedName()

Notify component about its embed name

public setEmbedName(string $embedName) : bool
Parameters
$embedName : string

parent::$pageParts[$embedName] == self

Return values
bool

success

Search results