Documentation

RecordKey

Tags
author

Vítězslav Dvořák info@vitexsoftware.cz

Table of Contents

$keyColumn  : string
Key Column for Current Record
getData()  : array<string|int, mixed>
Obtain data holded by object
getKeyColumn()  : string
Gives you Current KeyColumn Name
getMyKey()  : int
Gives you value of KEY Column
setDataValue()  : bool
Set data filed value
setKeyColumn()  : mixed
Nastaví jméno klíčového sloupečku v shopu.
setMyKey()  : bool
Nastavuje hodnotu klíčového políčka pro SQL.

Properties

$keyColumn

Key Column for Current Record

public string $keyColumn = 'id'

Methods

getData()

Obtain data holded by object

public abstract getData() : array<string|int, mixed>
Return values
array<string|int, mixed>

getKeyColumn()

Gives you Current KeyColumn Name

public getKeyColumn() : string
Return values
string

getMyKey()

Gives you value of KEY Column

public getMyKey([array<string|int, mixed> $data = null ]) : int
Parameters
$data : array<string|int, mixed> = null

data z nichž se vrací hodnota klíče

Return values
int

key column value

setDataValue()

Set data filed value

public abstract setDataValue(string $columnName, mixed $value) : bool
Parameters
$columnName : string

název datové kolonky

$value : mixed

hodnota dat

Return values
bool

Success

setKeyColumn()

Nastaví jméno klíčového sloupečku v shopu.

public setKeyColumn(string $keyColumn) : mixed
Parameters
$keyColumn : string
Return values
mixed

setMyKey()

Nastavuje hodnotu klíčového políčka pro SQL.

public setMyKey(int|string $myKeyValue) : bool
Parameters
$myKeyValue : int|string
Return values
bool

Search results