Documentation

Atom
in package

Basic Class of EasePHP0

Tags
author

Vítězslav Dvořák info@vitexsoftware.cz

Table of Contents

$debug  : bool
Flag debugovacího režimu.
$frameworkVersion  : string
Version of EasePHP Framework
__toString()  : string
Magická funkce pro všechny potomky.
draw()  : string
Default Draw method.
getObjectName()  : string
Vrací jméno objektu.

Properties

$debug

Flag debugovacího režimu.

public bool $debug = false

$frameworkVersion

Version of EasePHP Framework

public static string $frameworkVersion = '0.5'

Methods

__toString()

Magická funkce pro všechny potomky.

public __toString() : string
Return values
string

draw()

Default Draw method.

public draw() : string
Return values
string

getObjectName()

Vrací jméno objektu.

public getObjectName() : string
Return values
string

Search results