Vitex Software's Ease Twitter Bootstrap4

Panel extends Card

Description of Panel

Tags
deprecated

since version 1.0

author

Vítězslav Dvořák info@vitexsoftware.cz

Table of Contents

$body  : DivTag
Tělo panelu.
$footer  : DivTag
Patička panelu.
$header  : DivTag
Hlavička panelu.
$type  : string
Typ Panelu.
__construct()  : mixed
Panel Twitter Bootstrapu.
addItem()  : pointer
Vloží další element do objektu.
finalize()  : mixed

Properties

$body

Tělo panelu.

public DivTag $body = null

Patička panelu.

public DivTag $footer = null

$header

Hlavička panelu.

public DivTag $header = null

$type

Typ Panelu.

public string $type = 'default'

Methods

__construct()

Panel Twitter Bootstrapu.

public __construct([string|mixed $heading = null ][, string $type = null ][, mixes $body = null ][, mixed $footer = null ]) : mixed
Parameters
$heading : string|mixed = null
$type : string = null

succes|wanring|info|danger

$body : mixes = null

tělo panelu

$footer : mixed = null

patička panelu. FALSE = nezobrazit vůbec

Return values
mixed

addItem()

Vloží další element do objektu.

public addItem(mixed $pageItem[, string $pageItemName = null ]) : pointer
Parameters
$pageItem : mixed

hodnota nebo EaseObjekt s metodou draw()

$pageItemName : string = null

Pod tímto jménem je objekt vkládán do stromu

Return values
pointer

Odkaz na vložený objekt

finalize()

public finalize() : mixed
Return values
mixed

Search results