Documentation

PotvrzeniUhrady extends HtmlMailer
in package

Description of PotvrzeniUhrady

Tags
author

Vítězslav Dvořák info@vitexsoftware.cz

Table of Contents

__construct()  : mixed
Odešle potvrzení úhrady

Methods

__construct()

Odešle potvrzení úhrady

public __construct(FakturaVydana $invoice) : mixed
Parameters
$invoice : FakturaVydana
Return values
mixed

Search results