Documentation

Customer extends User
in package

Description of AbraFlexiUser

Tags
author

vitex

Table of Contents

$adresar  : Adresar
$invoicer  : FakturaVydana
Invoice Issued
$kontakt  : Kontakt
Contact
$loginColumn  : string
Sloupeček s loginem.
$origin  : string
Loaded Data origin
$userLogin  : string
Přihlašovací jméno uživatele.
__construct()  : mixed
Customer
encryptPassword()  : string
Zašifruje heslo.
getCustomerDebts()  : array<string|int, mixed>
Vrací nesplacene faktury klienta
getCustomerList()  : array<string|int, mixed>
Return Cutomers
getCustomerScore()  : int
Obtain Customer "Score"
getUserEmail()  : string
Retrun user's mail address.
getUserID()  : int
Vraci ID přihlášeného uživatele.
getUserLogin()  : string
Give you user name.
getUserName()  : string
Give you user name.
insertToAbraFlexi()  : mixed
loadFromAbraFlexi()  : int
Load Customer from AbraFlexi
loginSuccess()  : mixed
Akce provedené po úspěšném přihlášení pokud tam jeste neexistuje zaznam, vytvori se novy.
passwordChange()  : string
Změní uživateli uložené heslo.
tryToLogin()  : null|bool
Pokusí se o přihlášení.
maxScore()  : int
Overdue group

Properties

$invoicer

Invoice Issued

public FakturaVydana $invoicer = null

$kontakt

Contact

public Kontakt $kontakt = null

$loginColumn

Sloupeček s loginem.

public string $loginColumn = 'username'

$origin

Loaded Data origin

public string $origin = null

$userLogin

Přihlašovací jméno uživatele.

public string $userLogin = null

Methods

__construct()

Customer

public __construct([mixed $userID = null ]) : mixed
Parameters
$userID : mixed = null
Return values
mixed

encryptPassword()

Zašifruje heslo.

public static encryptPassword(string $plainTextPassword) : string
Parameters
$plainTextPassword : string

nešifrované heslo (plaintext)

Return values
string

Encrypted password

getCustomerDebts()

Vrací nesplacene faktury klienta

public getCustomerDebts([mixed $customer = null ]) : array<string|int, mixed>
Parameters
$customer : mixed = null

Customer Identifier or Object

Return values
array<string|int, mixed>

getCustomerList()

Return Cutomers

public getCustomerList() : array<string|int, mixed>
Return values
array<string|int, mixed>

getCustomerScore()

Obtain Customer "Score"

public getCustomerScore([int $addressID = null ][, string $label1 = 'UPOMINKA1' ][, string $label2 = 'UPOMINKA2' ]) : int
Parameters
$addressID : int = null

AbraFlexi user ID

$label1 : string = 'UPOMINKA1'

first remind Label

$label2 : string = 'UPOMINKA2'

second remind label

Return values
int

ZewlScore

getUserEmail()

Retrun user's mail address.

public getUserEmail() : string
Return values
string

getUserID()

Vraci ID přihlášeného uživatele.

public getUserID() : int
Return values
int

ID uživatele

getUserLogin()

Give you user name.

public getUserLogin() : string
Return values
string

getUserName()

Give you user name.

public getUserName() : string
Return values
string

insertToAbraFlexi()

public insertToAbraFlexi([mixed $data = null ]) : mixed
Parameters
$data : mixed = null
Return values
mixed

loadFromAbraFlexi()

Load Customer from AbraFlexi

public loadFromAbraFlexi([id $id = null ]) : int
Parameters
$id : id = null

AbraFlexi address record ID

Return values
int

loginSuccess()

Akce provedené po úspěšném přihlášení pokud tam jeste neexistuje zaznam, vytvori se novy.

public loginSuccess() : mixed
Return values
mixed

passwordChange()

Změní uživateli uložené heslo.

public passwordChange(string $newPassword[, int $userID = null ]) : string
Parameters
$newPassword : string

nové heslo

$userID : int = null

id uživatele

Return values
string

password hash

tryToLogin()

Pokusí se o přihlášení.

public tryToLogin(array<string|int, mixed> $formData) : null|bool

Try to Sign in.

Parameters
$formData : array<string|int, mixed>

pole dat z přihlaš. formuláře např. $_REQUEST

Return values
null|bool

maxScore()

Overdue group

private static maxScore(int $score, int $level) : int
Parameters
$score : int

current score value

$level : int

current level

Return values
int

max of all levels processed

Search results