Documentation

Changes.php

AbraFlexi - Objekt záznamu změn.

Tags
author

Vítězslav Dvořák vitex@arachne.cz

copyright

(C) 2016-2017 Spoje.Net

Interfaces, Classes, Traits and Enums

Changes
Log změn v evidencích

Search results