Documentation

sum

Add for evidencies with Summary support

Tags
author

Vítězslav Dvořák info@vitexsoftware.cz

Table of Contents

getSumFromAbraFlexi()  : array<string|int, mixed>
Vrací z AbraFlexi sumaci i podle podmínek.

Methods

getSumFromAbraFlexi()

Vrací z AbraFlexi sumaci i podle podmínek.

public getSumFromAbraFlexi([array<string|int, mixed> $conditions = [] ]) : array<string|int, mixed>
Parameters
$conditions : array<string|int, mixed> = []

pole podmínek nebo ID záznamu

Return values
array<string|int, mixed>

Search results