Documentation

Relations
in package

Evidence Relations

Tags
link

Provádění akcí

Table of Contents

$adresar  : array<string|int, mixed>
Evidence adresar (Adresy firem) Relations.
$adresarBankovniUcet  : array<string|int, mixed>
Evidence adresar-bankovni-ucet (Bankovní spojení) Relations.
$atribut  : array<string|int, mixed>
Evidence atribut (Atributy) Relations.
$autotisk  : array<string|int, mixed>
Evidence autotisk (Automatický tisk) Relations.
$banka  : array<string|int, mixed>
Evidence banka (Banka) Relations.
$bankaPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence banka-polozka (Položky vzájemných zápočtů) Relations.
$bankovniUcet  : array<string|int, mixed>
Evidence bankovni-ucet (Seznam bankovních účtů) Relations.
$bankovniUcetPokladna  : array<string|int, mixed>
Evidence bankovni-ucet-pokladna (Bankovní účty a pokladny) Relations.
$bankovniUcetSkladPokladna  : array<string|int, mixed>
Evidence bankovni-ucet-sklad-pokladna (Banky/pokladny/sklady) Relations.
$cenik  : array<string|int, mixed>
Evidence cenik (Ceník) Relations.
$cenikObal  : array<string|int, mixed>
Evidence cenik-obal (Evidence obalů EkoKom) Relations.
$cenikovaSkupina  : array<string|int, mixed>
Evidence cenikova-skupina (Ceníkové skupiny) Relations.
$cenikTypSazbyDph  : array<string|int, mixed>
Evidence cenik-typ-sazby-dph (Typ sazby DPH) Relations.
$cenovaUroven  : array<string|int, mixed>
Evidence cenova-uroven (Cenové úrovně) Relations.
$certifikacniAutorita  : array<string|int, mixed>
Evidence certifikacni-autorita (Certifikační autority) Relations.
$certifikat  : array<string|int, mixed>
Evidence certifikat (Certifikáty) Relations.
$certifikatFinbricks  : array<string|int, mixed>
Evidence certifikat-finbricks (Klíče Finbricks) Relations.
$cinnost  : array<string|int, mixed>
Evidence cinnost (Činnost) Relations.
$cisloBaliku  : array<string|int, mixed>
Evidence cislo-baliku (Čísla balíků) Relations.
$cleneniDph  : array<string|int, mixed>
Evidence cleneni-dph (Řádky přiznání DPH) Relations.
$cleneniKontrolniHlaseni  : array<string|int, mixed>
Evidence cleneni-kontrolni-hlaseni (Řádky kontrolního hlášení DPH) Relations.
$customButton  : array<string|int, mixed>
Evidence custom-button (Uživatelské tlačítko) Relations.
$danovyNaklad  : array<string|int, mixed>
Evidence danovy-naklad (Daňové náklady) Relations.
$danovyOdpis  : array<string|int, mixed>
Evidence danovy-odpis (Daňové odpisy) Relations.
$dashboardPanel  : array<string|int, mixed>
Evidence dashboard-panel (Správa přehledů) Relations.
$dashboardSharing  : array<string|int, mixed>
Evidence dashboard-sharing (Sdílení přehledů) Relations.
$dodavatel  : array<string|int, mixed>
Evidence dodavatel (Dodavatelé) Relations.
$dodavatelskaSmlouva  : array<string|int, mixed>
Evidence dodavatelska-smlouva (Dodavatelské smlouvy) Relations.
$dodavatelskyTypSmlouvy  : array<string|int, mixed>
Evidence dodavatelsky-typ-smlouvy (Typy dodavatelských smluv) Relations.
$dokladKUhrade  : array<string|int, mixed>
Evidence doklad-k-uhrade (Doklady k úhradě) Relations.
$fakturaPrijata  : array<string|int, mixed>
Evidence faktura-prijata (Přijaté faktury) Relations.
$fakturaPrijataPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence faktura-prijata-polozka (Položky přijatých faktur) Relations.
$fakturaVydana  : array<string|int, mixed>
Evidence faktura-vydana (Vydané faktury) Relations.
$fakturaVydanaPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence faktura-vydana-polozka (Položky vydaných faktur a prodejek) Relations.
$filtr  : array<string|int, mixed>
Evidence filtr (Uživatelské filtry) Relations.
$formaDopravy  : array<string|int, mixed>
Evidence forma-dopravy (Formy dopravy) Relations.
$formaUhrady  : array<string|int, mixed>
Evidence forma-uhrady (Formy úhrady) Relations.
$formaUhradyZauctovani  : array<string|int, mixed>
Evidence forma-uhrady-zauctovani (Zaúčtování formy úhrady) Relations.
$hodnoceniZakazky  : array<string|int, mixed>
Evidence hodnoceni-zakazky (Vyhodnocení zakázek) Relations.
$insight  : array<string|int, mixed>
Evidence insight (Insight) Relations.
$interniDoklad  : array<string|int, mixed>
Evidence interni-doklad (Interní doklady) Relations.
$interniDokladPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence interni-doklad-polozka (Položky interních dokladů) Relations.
$intrastatDodaciPodminky  : array<string|int, mixed>
Evidence intrastat-dodaci-podminky (Dodací podmínky) Relations.
$intrastatDruhDopravy  : array<string|int, mixed>
Evidence intrastat-druh-dopravy (Druh dopravy) Relations.
$intrastatKodNomenklatury  : array<string|int, mixed>
Evidence intrastat-kod-nomenklatury (Kódy nomenklatury) Relations.
$intrastatKrajUrceni  : array<string|int, mixed>
Evidence intrastat-kraj-urceni (Kraje určení) Relations.
$intrastatKurz  : array<string|int, mixed>
Evidence intrastat-kurz (Kurzy pro Intrastat) Relations.
$intrastatMernaJednotka  : array<string|int, mixed>
Evidence intrastat-merna-jednotka (Měrné jednotky) Relations.
$intrastatObchodniTransakce  : array<string|int, mixed>
Evidence intrastat-obchodni-transakce (Obchodní transakce) Relations.
$intrastatZvlastniPohyb  : array<string|int, mixed>
Evidence intrastat-zvlastni-pohyb (Zvláštní pohyby) Relations.
$inventura  : array<string|int, mixed>
Evidence inventura (Inventury) Relations.
$inventuraPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence inventura-polozka (Položky inventur) Relations.
$konstSymbol  : array<string|int, mixed>
Evidence konst-symbol (Konstantní symboly) Relations.
$kontakt  : array<string|int, mixed>
Evidence kontakt (Kontakty) Relations.
$kurz  : array<string|int, mixed>
Evidence kurz (Kurzy) Relations.
$kurzProCenotvorbu  : array<string|int, mixed>
Evidence kurz-pro-cenotvorbu (Kurzy pro cenotvorbu) Relations.
$kurzProPreceneni  : array<string|int, mixed>
Evidence kurz-pro-preceneni (Kurzy pro přecenění) Relations.
$kusovnik  : array<string|int, mixed>
Evidence kusovnik (Kusovník) Relations.
$leasing  : array<string|int, mixed>
Evidence leasing (Leasing) Relations.
$majetek  : array<string|int, mixed>
Evidence majetek (Majetek) Relations.
$majetekUdalost  : array<string|int, mixed>
Evidence majetek-udalost (Události) Relations.
$mapovaniSkladu  : array<string|int, mixed>
Evidence mapovani-skladu (Mapování skladů) Relations.
$mena  : array<string|int, mixed>
Evidence mena (Měny) Relations.
$mernaJednotka  : array<string|int, mixed>
Evidence merna-jednotka (Měrné jednotky ) Relations.
$mistoUrceni  : array<string|int, mixed>
Evidence misto-urceni (Místa určení) Relations.
$nabidkaPrijata  : array<string|int, mixed>
Evidence nabidka-prijata (Přijaté nabídky) Relations.
$nabidkaPrijataPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence nabidka-prijata-polozka (Položky přijaté nabídky) Relations.
$nabidkaVydana  : array<string|int, mixed>
Evidence nabidka-vydana (Vydané nabídky) Relations.
$nabidkaVydanaPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence nabidka-vydana-polozka (Položky vydané nabídky) Relations.
$naklad  : array<string|int, mixed>
Evidence naklad (Náklady na události / aktivity) Relations.
$objednavkaPrijata  : array<string|int, mixed>
Evidence objednavka-prijata (Přijaté objednávky) Relations.
$objednavkaPrijataPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence objednavka-prijata-polozka (Položky přijaté objednávky) Relations.
$objednavkaVydana  : array<string|int, mixed>
Evidence objednavka-vydana (Vydané objednávky) Relations.
$objednavkaVydanaPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence objednavka-vydana-polozka (Položky vydané objednávky) Relations.
$odberatel  : array<string|int, mixed>
Evidence odberatel (Ceny pro odběratele/skupiny odběratelů, speciální kódy) Relations.
$odpisovaSkupina  : array<string|int, mixed>
Evidence odpisova-skupina (Odpisové skupiny) Relations.
$parametr  : array<string|int, mixed>
Evidence parametr (Pokročilá parametrizace pomocí parametrů) Relations.
$penezniUstav  : array<string|int, mixed>
Evidence penezni-ustav (Peněžní ústavy) Relations.
$podobneZbozi  : array<string|int, mixed>
Evidence podobne-zbozi (Podobné) Relations.
$pohledavka  : array<string|int, mixed>
Evidence pohledavka (Ostatní pohledávky) Relations.
$pohledavkaPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence pohledavka-polozka (Položky ostatních pohledávek) Relations.
$pokladna  : array<string|int, mixed>
Evidence pokladna (Seznam pokladen) Relations.
$pokladniPohyb  : array<string|int, mixed>
Evidence pokladni-pohyb (Pokladna) Relations.
$pokladniPohybPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence pokladni-pohyb-polozka (Položky pokladních dokladů) Relations.
$poplatek  : array<string|int, mixed>
Evidence poplatek (Poplatky) Relations.
$poptavkaPrijata  : array<string|int, mixed>
Evidence poptavka-prijata (Přijaté poptávky) Relations.
$poptavkaPrijataPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence poptavka-prijata-polozka (Položky přijatých poptávek) Relations.
$poptavkaVydana  : array<string|int, mixed>
Evidence poptavka-vydana (Vydané poptávky) Relations.
$poptavkaVydanaPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence poptavka-vydana-polozka (Položky vydané poptávky) Relations.
$predpisZauctovani  : array<string|int, mixed>
Evidence predpis-zauctovani (Předpisy zaúčtování) Relations.
$preneseniDph  : array<string|int, mixed>
Evidence preneseni-dph (Seznam zboží v režimu přenesení DPH) Relations.
$prikazKInkasu  : array<string|int, mixed>
Evidence prikaz-k-inkasu (Příkaz k inkasu) Relations.
$prikazKInkasuPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence prikaz-k-inkasu-polozka (Položka inkasa) Relations.
$prikazKUhrade  : array<string|int, mixed>
Evidence prikaz-k-uhrade (Příkaz k úhradě) Relations.
$prikazKUhradePolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence prikaz-k-uhrade-polozka (Položka příkazu k úhradě) Relations.
$priloha  : array<string|int, mixed>
Evidence priloha (Příloha) Relations.
$prislustenstvi  : array<string|int, mixed>
Evidence prislustenstvi (Příslušenství) Relations.
$prodejka  : array<string|int, mixed>
Evidence prodejka (Prodejní kasa) Relations.
$psc  : array<string|int, mixed>
Evidence psc (Poštovní směrovací čísla) Relations.
$rada  : array<string|int, mixed>
Evidence rada (dokladové řady) Relations.
$radaBanka  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-banka (Dokladové řady - bankovní doklady) Relations.
$radaFakturyPrijate  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-faktury-prijate (Dokladové řady - přijaté faktury) Relations.
$radaFakturyVydane  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-faktury-vydane (Dokladové řady - vydané faktury) Relations.
$radaInternihoDokladu  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-interniho-dokladu (Dokladové řady - interní doklady) Relations.
$radaNabidkyPrijate  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-nabidky-prijate (Dokladové řady - přijaté nabídky) Relations.
$radaNabidkyVydane  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-nabidky-vydane (Dokladové řady - vydané nabídky) Relations.
$radaObjednavkyPrijate  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-objednavky-prijate (Dokladové řady - přijaté objednávky) Relations.
$radaObjednavkyVydane  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-objednavky-vydane (Dokladové řady - vydané objednávky) Relations.
$radaPohledavky  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-pohledavky (Dokladové řady - pohledávky) Relations.
$radaPokladniPohyb  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-pokladni-pohyb (Dokladové řady - pokladní doklady) Relations.
$radaPoptavkyPrijate  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-poptavky-prijate (Dokladové řady - přijaté poptávky) Relations.
$radaPoptavkyVydane  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-poptavky-vydane (Dokladové řady - vydané poptávky) Relations.
$radaSkladovyPohyb  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-skladovy-pohyb (Dokladové řady - sklad) Relations.
$radaZavazku  : array<string|int, mixed>
Evidence rada-zavazku (Dokladové řady - závazky) Relations.
$radekPriznaniDph  : array<string|int, mixed>
Evidence radek-priznani-dph (Uložené řádky přiznání DPH) Relations.
$radekSestavy  : array<string|int, mixed>
Evidence radek-sestavy (Řádek sestavy) Relations.
$rezervace  : array<string|int, mixed>
Evidence rezervace (Rezervace) Relations.
$rocniRada  : array<string|int, mixed>
Evidence rocni-rada (Roční položky dokladové řady) Relations.
$sablonaMail  : array<string|int, mixed>
Evidence sablona-mail (Uživatelské e-mailové šablony) Relations.
$sablonaUpominky  : array<string|int, mixed>
Evidence sablona-upominky (Upomínky) Relations.
$sadyAKomplety  : array<string|int, mixed>
Evidence sady-a-komplety (Sady) Relations.
$sazbaDph  : array<string|int, mixed>
Evidence sazba-dph (Sazby DPH) Relations.
$sestava  : array<string|int, mixed>
Evidence sestava (Seznam sestav) Relations.
$sklad  : array<string|int, mixed>
Evidence sklad (Seznam skladů) Relations.
$skladovaKarta  : array<string|int, mixed>
Evidence skladova-karta (Skladové karty) Relations.
$skladovyPohyb  : array<string|int, mixed>
Evidence skladovy-pohyb (Příjemky/výdejky) Relations.
$skladovyPohybPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence skladovy-pohyb-polozka (Položky příjemky/výdejky) Relations.
$skupinaAtributu  : array<string|int, mixed>
Evidence skupina-atributu (Skupiny atributů) Relations.
$skupinaFirem  : array<string|int, mixed>
Evidence skupina-firem (Skupiny firem) Relations.
$skupinaStitku  : array<string|int, mixed>
Evidence skupina-stitku (Skupiny štítků) Relations.
$skupinaZbozi  : array<string|int, mixed>
Evidence skupina-zbozi (Skupiny zboží a materiálu) Relations.
$smlouva  : array<string|int, mixed>
Evidence smlouva (Odběratelské smlouvy) Relations.
$smlouvaPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence smlouva-polozka (Položky smluv) Relations.
$splatkovyKalendar  : array<string|int, mixed>
Evidence splatkovy-kalendar (Splátkový kalendář) Relations.
$standardniPredpis  : array<string|int, mixed>
Evidence standardni-predpis (Standardní předpis sestavy) Relations.
$stat  : array<string|int, mixed>
Evidence stat (Státy) Relations.
$stavCeniku  : array<string|int, mixed>
Evidence stav-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Relations.
$stavObchodnihoDokladu  : array<string|int, mixed>
Evidence stav-obchodniho-dokladu (Stav obchodního dokladu) Relations.
$stavSmlouvy  : array<string|int, mixed>
Evidence stav-smlouvy (Stavy smluv) Relations.
$stavZakazky  : array<string|int, mixed>
Evidence stav-zakazky (Stavy zakázek) Relations.
$stitek  : array<string|int, mixed>
Evidence stitek (Štítky) Relations.
$stredisko  : array<string|int, mixed>
Evidence stredisko (Střediska) Relations.
$strom  : array<string|int, mixed>
Evidence strom (Uzel stromu) Relations.
$subjekt  : array<string|int, mixed>
Evidence subjekt (Subjekt) Relations.
$sumaceSestavy  : array<string|int, mixed>
Evidence sumace-sestavy (Sumace v sestavách) Relations.
$text  : array<string|int, mixed>
Evidence text (Předdefinované texty) Relations.
$typAktivity  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-aktivity (Typy událostí / aktivit) Relations.
$typAtributu  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-atributu (Typy atributů) Relations.
$typBanka  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-banka (Typy bankovních dokladů) Relations.
$typDokladu  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-dokladu (Typy dokladů) Relations.
$typFakturyPrijate  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-faktury-prijate (Typy přijatých faktur) Relations.
$typFakturyVydane  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-faktury-vydane (Typy vydaných faktur) Relations.
$typInternihoDokladu  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-interniho-dokladu (Typy interních dokladů) Relations.
$typLeasingu  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-leasingu (Typy leasingů) Relations.
$typMajetku  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-majetku (Typy majetků) Relations.
$typNabidkyPrijate  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-nabidky-prijate (Typy přijatých nabídek) Relations.
$typNabidkyVydane  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-nabidky-vydane (Typy vydaných nabídek) Relations.
$typNakladu  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-nakladu (Typy nákladů na události / aktivity) Relations.
$typObjednavkyPrijate  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-objednavky-prijate (Typy přijatých objednávek) Relations.
$typObjednavkyVydane  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-objednavky-vydane (Typy vydaných objednávek) Relations.
$typPohledavky  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-pohledavky (Typy ostatních pohledávek) Relations.
$typPokladniPohyb  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-pokladni-pohyb (Typy pokladních dokladů) Relations.
$typPoptavkyPrijate  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-poptavky-prijate (Typy přijatých poptávek) Relations.
$typPoptavkyVydane  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-poptavky-vydane (Typy vydaných poptávek) Relations.
$typProdejky  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-prodejky (Seznam prodejních kas) Relations.
$typSkladovyPohyb  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-skladovy-pohyb (Typy skladových dokladů) Relations.
$typSmlouvy  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-smlouvy (Typy odběratelských smluv) Relations.
$typStavuCeniku  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-stavu-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Relations.
$typUzivatelskeVazby  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-uzivatelske-vazby (Typy uživatelských vazeb) Relations.
$typVzajemnychZapoctu  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-vzajemnych-zapoctu (Typy zápočtů) Relations.
$typZakazky  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-zakazky (Typy zakázek) Relations.
$typZavazku  : array<string|int, mixed>
Evidence typ-zavazku (Typy ostatních závazků) Relations.
$ucet  : array<string|int, mixed>
Evidence ucet (Účtový rozvrh) Relations.
$ucetniOdpis  : array<string|int, mixed>
Evidence ucetni-odpis (Účetní odpisy) Relations.
$ucetniOsnova  : array<string|int, mixed>
Evidence ucetni-osnova (Standardní účetní osnova) Relations.
$udalost  : array<string|int, mixed>
Evidence udalost (Události, aktivity) Relations.
$ulozenePriznaniDph  : array<string|int, mixed>
Evidence ulozene-priznani-dph (Uložené přiznání DPH) Relations.
$umisteni  : array<string|int, mixed>
Evidence umisteni (Umístění) Relations.
$umisteniVeSkladu  : array<string|int, mixed>
Evidence umisteni-ve-skladu (Umístění ve skladu) Relations.
$umisteniVeSkladuMistnost  : array<string|int, mixed>
Evidence umisteni-ve-skladu-mistnost (Umístění ve skladu) Relations.
$umisteniVeSkladuPolice  : array<string|int, mixed>
Evidence umisteni-ve-skladu-police (Umístění ve skladu) Relations.
$umisteniVeSkladuRegal  : array<string|int, mixed>
Evidence umisteni-ve-skladu-regal (Umístění ve skladu) Relations.
$uzivatel  : array<string|int, mixed>
Evidence uzivatel (Osoby a uživatelé) Relations.
$uzivatelskyDotaz  : array<string|int, mixed>
Evidence uzivatelsky-dotaz (Uživatelské dotazy) Relations.
$uzivatelskyDotazParametr  : array<string|int, mixed>
Evidence uzivatelsky-dotaz-parametr (Parametry) Relations.
$uzivatelskyDotazVlastnost  : array<string|int, mixed>
Evidence uzivatelsky-dotaz-vlastnost (Vlastnosti) Relations.
$version  : string
Source FlexiBee server version.
$vzajemnyZapocet  : array<string|int, mixed>
Evidence vzajemny-zapocet (Vzájemné zápočty) Relations.
$xslt  : array<string|int, mixed>
Evidence xslt (Uživatelské transformace) Relations.
$zakazka  : array<string|int, mixed>
Evidence zakazka (Zakázky) Relations.
$zapujcka  : array<string|int, mixed>
Evidence zapujcka (Zápůjčky) Relations.
$zavazek  : array<string|int, mixed>
Evidence zavazek (Ostatní závazky) Relations.
$zavazekPolozka  : array<string|int, mixed>
Evidence zavazek-polozka (Položky ostatních závazků) Relations.

Properties

$adresar

Evidence adresar (Adresy firem) Relations.

public static array<string|int, mixed> $adresar = ['odberatele' => ['url' => 'odberatele', 'evidenceType' => 'ODBERATEL', 'name' => 'Prodejní ceny'], 'atributy' => ['url' => 'atributy', 'evidenceType' => 'ATRIBUT', 'name' => 'Atributy'], 'bankovniSpojeni' => ['url' => 'bankovniSpojeni', 'evidenceType' => 'ADR_BANKOVNI_UCET', 'name' => 'Bankovní spojení'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'cenHladiny' => ['url' => 'cenHladiny', 'evidenceType' => 'CENOVA_UROVEN', 'name' => 'Cenové úrovně'], 'smlouvy' => ['url' => 'smlouvy', 'evidenceType' => 'SMLOUVA', 'name' => 'Smlouvy'], 'dodavatele' => ['url' => 'dodavatele', 'evidenceType' => 'DODAVATEL', 'name' => 'Nákupní ceny'], 'mistaUrceni' => ['url' => 'mistaUrceni', 'evidenceType' => 'MISTO_URCENI', 'name' => 'Místa určení'], 'rezervace' => ['url' => 'rezervace', 'evidenceType' => 'REZERVACE', 'name' => 'Rezervace'], 'kontakty' => ['url' => 'kontakty', 'evidenceType' => 'ADR_KONTAKT', 'name' => 'Kontakty']]

$adresarBankovniUcet

Evidence adresar-bankovni-ucet (Bankovní spojení) Relations.

public static array<string|int, mixed> $adresarBankovniUcet = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$atribut

Evidence atribut (Atributy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $atribut = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$autotisk

Evidence autotisk (Automatický tisk) Relations.

public static array<string|int, mixed> $autotisk = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$banka

Evidence banka (Banka) Relations.

public static array<string|int, mixed> $banka = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'BANKA_POLOZKA', 'name' => 'Položky bankovního dokladu'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'], 'doklady-k-uhrade' => ['url' => 'doklady-k-uhrade', 'evidenceType' => 'DOKLAD_K_UHRADE', 'name' => 'Doklady faktur'], 'doklady-k-uhrade-bez-filtrovani-firmy' => ['url' => 'doklady-k-uhrade-bez-filtrovani-firmy', 'evidenceType' => 'DOKLAD_K_UHRADE', 'name' => 'Doklady faktur']]

$bankaPolozka

Evidence banka-polozka (Položky vzájemných zápočtů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $bankaPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$bankovniUcet

Evidence bankovni-ucet (Seznam bankovních účtů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $bankovniUcet = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$bankovniUcetPokladna

Evidence bankovni-ucet-pokladna (Bankovní účty a pokladny) Relations.

public static array<string|int, mixed> $bankovniUcetPokladna = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$bankovniUcetSkladPokladna

Evidence bankovni-ucet-sklad-pokladna (Banky/pokladny/sklady) Relations.

public static array<string|int, mixed> $bankovniUcetSkladPokladna = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$cenik

Evidence cenik (Ceník) Relations.

public static array<string|int, mixed> $cenik = ['odberatele' => ['url' => 'odberatele', 'evidenceType' => 'ODBERATEL', 'name' => 'Prodejní ceny'], 'cenik-obaly' => ['url' => 'cenik-obaly', 'evidenceType' => 'CENIK_OBAL', 'name' => 'Evidence obalů EkoKom'], 'atributy' => ['url' => 'atributy', 'evidenceType' => 'ATRIBUT', 'name' => 'Atributy'], 'sklad-karty' => ['url' => 'sklad-karty', 'evidenceType' => 'SKLADOVA_KARTA', 'name' => 'Skladová karta'], 'sady-a-komplety' => ['url' => 'sady-a-komplety', 'evidenceType' => 'SADY_A_KOMPLETY', 'name' => 'Sady a komplety'], 'prislustenstvi' => ['url' => 'prislustenstvi', 'evidenceType' => 'PRISLUSENSTVI', 'name' => 'Příslušenství'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'poplatky' => ['url' => 'poplatky', 'evidenceType' => 'POPLATKY', 'name' => 'Poplatky'], 'dodavatele' => ['url' => 'dodavatele', 'evidenceType' => 'DODAVATEL', 'name' => 'Nákupní ceny'], 'vyrobni-cisla' => ['url' => 'vyrobni-cisla', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'], 'stavy' => ['url' => 'stavy', 'evidenceType' => 'STAV_CENIKU', 'name' => 'Stavy položky ceníku'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'podobne-zbozi' => ['url' => 'podobne-zbozi', 'evidenceType' => 'PODOBNE_ZBOZI', 'name' => 'Podobné zboží'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'cenHladiny' => ['url' => 'cenHladiny', 'evidenceType' => 'CENOVA_UROVEN', 'name' => 'Cenové úrovně'], 'typy-sazeb-dph' => ['url' => 'typy-sazeb-dph', 'evidenceType' => 'TYP_SAZBY_DPH', 'name' => 'Typy sazeb DPH'], 'rezervace' => ['url' => 'rezervace', 'evidenceType' => 'REZERVACE', 'name' => 'Rezervace']]

$cenikObal

Evidence cenik-obal (Evidence obalů EkoKom) Relations.

public static array<string|int, mixed> $cenikObal = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$cenikovaSkupina

Evidence cenikova-skupina (Ceníkové skupiny) Relations.

public static array<string|int, mixed> $cenikovaSkupina = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$cenikTypSazbyDph

Evidence cenik-typ-sazby-dph (Typ sazby DPH) Relations.

public static array<string|int, mixed> $cenikTypSazbyDph = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$cenovaUroven

Evidence cenova-uroven (Cenové úrovně) Relations.

public static array<string|int, mixed> $cenovaUroven = ['firmy' => ['url' => 'firmy', 'evidenceType' => 'ADRESAR', 'name' => 'Adresář'], 'skupinyCen' => ['url' => 'skupinyCen', 'evidenceType' => 'CENIKOVA_SKUPINA', 'name' => 'Ceníkové skupiny'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'ceniky' => ['url' => 'ceniky', 'evidenceType' => 'CENIK', 'name' => 'Ceníky'], 'skupinyZbozi' => ['url' => 'skupinyZbozi', 'evidenceType' => 'SKUPINA_ZBOZI', 'name' => 'Skupiny zboží']]

$certifikacniAutorita

Evidence certifikacni-autorita (Certifikační autority) Relations.

public static array<string|int, mixed> $certifikacniAutorita = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$certifikat

Evidence certifikat (Certifikáty) Relations.

public static array<string|int, mixed> $certifikat = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$certifikatFinbricks

Evidence certifikat-finbricks (Klíče Finbricks) Relations.

public static array<string|int, mixed> $certifikatFinbricks = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$cinnost

Evidence cinnost (Činnost) Relations.

public static array<string|int, mixed> $cinnost = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$cisloBaliku

Evidence cislo-baliku (Čísla balíků) Relations.

public static array<string|int, mixed> $cisloBaliku = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$cleneniDph

Evidence cleneni-dph (Řádky přiznání DPH) Relations.

public static array<string|int, mixed> $cleneniDph = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$cleneniKontrolniHlaseni

Evidence cleneni-kontrolni-hlaseni (Řádky kontrolního hlášení DPH) Relations.

public static array<string|int, mixed> $cleneniKontrolniHlaseni = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$customButton

Evidence custom-button (Uživatelské tlačítko) Relations.

public static array<string|int, mixed> $customButton = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$danovyNaklad

Evidence danovy-naklad (Daňové náklady) Relations.

public static array<string|int, mixed> $danovyNaklad = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$danovyOdpis

Evidence danovy-odpis (Daňové odpisy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $danovyOdpis = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$dashboardPanel

Evidence dashboard-panel (Správa přehledů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $dashboardPanel = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$dashboardSharing

Evidence dashboard-sharing (Sdílení přehledů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $dashboardSharing = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$dodavatel

Evidence dodavatel (Dodavatelé) Relations.

public static array<string|int, mixed> $dodavatel = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$dodavatelskaSmlouva

Evidence dodavatelska-smlouva (Dodavatelské smlouvy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $dodavatelskaSmlouva = ['polozkySmlouvy' => ['url' => 'polozkySmlouvy', 'evidenceType' => 'SMLOUVA_POLOZKA', 'name' => 'Standardní položky smluv'], 'polozkySmlouvyExt' => ['url' => 'polozkySmlouvyExt', 'evidenceType' => 'SMLOUVA_POLOZKA', 'name' => 'Externí položky smluv'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$dodavatelskyTypSmlouvy

Evidence dodavatelsky-typ-smlouvy (Typy dodavatelských smluv) Relations.

public static array<string|int, mixed> $dodavatelskyTypSmlouvy = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$dokladKUhrade

Evidence doklad-k-uhrade (Doklady k úhradě) Relations.

public static array<string|int, mixed> $dokladKUhrade = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$fakturaPrijata

Evidence faktura-prijata (Přijaté faktury) Relations.

public static array<string|int, mixed> $fakturaPrijata = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'FAKTURA_IN_POLOZKA', 'name' => 'Položky faktur'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$fakturaPrijataPolozka

Evidence faktura-prijata-polozka (Položky přijatých faktur) Relations.

public static array<string|int, mixed> $fakturaPrijataPolozka = ['vyrobniCislaVydana' => ['url' => 'vyrobniCislaVydana', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vyrobniCislaPrijata' => ['url' => 'vyrobniCislaPrijata', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla']]

$fakturaVydana

Evidence faktura-vydana (Vydané faktury) Relations.

public static array<string|int, mixed> $fakturaVydana = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'FAKTURA_OUT_POLOZKA', 'name' => 'Položky faktur'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$fakturaVydanaPolozka

Evidence faktura-vydana-polozka (Položky vydaných faktur a prodejek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $fakturaVydanaPolozka = ['vyrobniCislaVydana' => ['url' => 'vyrobniCislaVydana', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vyrobniCislaPrijata' => ['url' => 'vyrobniCislaPrijata', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla']]

$filtr

Evidence filtr (Uživatelské filtry) Relations.

public static array<string|int, mixed> $filtr = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$formaDopravy

Evidence forma-dopravy (Formy dopravy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $formaDopravy = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$formaUhrady

Evidence forma-uhrady (Formy úhrady) Relations.

public static array<string|int, mixed> $formaUhrady = ['zauctovani' => ['url' => 'zauctovani', 'evidenceType' => 'FORMA_UHRADY_ZAUCTOVANI', 'name' => 'Zaúčtování'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$formaUhradyZauctovani

Evidence forma-uhrady-zauctovani (Zaúčtování formy úhrady) Relations.

public static array<string|int, mixed> $formaUhradyZauctovani = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$hodnoceniZakazky

Evidence hodnoceni-zakazky (Vyhodnocení zakázek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $hodnoceniZakazky = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$insight

Evidence insight (Insight) Relations.

public static array<string|int, mixed> $insight = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$interniDoklad

Evidence interni-doklad (Interní doklady) Relations.

public static array<string|int, mixed> $interniDoklad = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'INTERNI_DOKLAD_POLOZKA', 'name' => 'Položky interního dokladu'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$interniDokladPolozka

Evidence interni-doklad-polozka (Položky interních dokladů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $interniDokladPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$intrastatDodaciPodminky

Evidence intrastat-dodaci-podminky (Dodací podmínky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $intrastatDodaciPodminky = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$intrastatDruhDopravy

Evidence intrastat-druh-dopravy (Druh dopravy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $intrastatDruhDopravy = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$intrastatKodNomenklatury

Evidence intrastat-kod-nomenklatury (Kódy nomenklatury) Relations.

public static array<string|int, mixed> $intrastatKodNomenklatury = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$intrastatKrajUrceni

Evidence intrastat-kraj-urceni (Kraje určení) Relations.

public static array<string|int, mixed> $intrastatKrajUrceni = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$intrastatKurz

Evidence intrastat-kurz (Kurzy pro Intrastat) Relations.

public static array<string|int, mixed> $intrastatKurz = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$intrastatMernaJednotka

Evidence intrastat-merna-jednotka (Měrné jednotky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $intrastatMernaJednotka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$intrastatObchodniTransakce

Evidence intrastat-obchodni-transakce (Obchodní transakce) Relations.

public static array<string|int, mixed> $intrastatObchodniTransakce = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$intrastatZvlastniPohyb

Evidence intrastat-zvlastni-pohyb (Zvláštní pohyby) Relations.

public static array<string|int, mixed> $intrastatZvlastniPohyb = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$inventura

Evidence inventura (Inventury) Relations.

public static array<string|int, mixed> $inventura = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'inventura-polozky' => ['url' => 'inventura-polozky', 'evidenceType' => 'INVENTURA_POLOZKA', 'name' => 'Položka inventury']]

$inventuraPolozka

Evidence inventura-polozka (Položky inventur) Relations.

public static array<string|int, mixed> $inventuraPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$konstSymbol

Evidence konst-symbol (Konstantní symboly) Relations.

public static array<string|int, mixed> $konstSymbol = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$kontakt

Evidence kontakt (Kontakty) Relations.

public static array<string|int, mixed> $kontakt = ['prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$kurz

Evidence kurz (Kurzy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $kurz = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$kurzProCenotvorbu

Evidence kurz-pro-cenotvorbu (Kurzy pro cenotvorbu) Relations.

public static array<string|int, mixed> $kurzProCenotvorbu = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$kurzProPreceneni

Evidence kurz-pro-preceneni (Kurzy pro přecenění) Relations.

public static array<string|int, mixed> $kurzProPreceneni = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$kusovnik

Evidence kusovnik (Kusovník) Relations.

public static array<string|int, mixed> $kusovnik = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$leasing

Evidence leasing (Leasing) Relations.

public static array<string|int, mixed> $leasing = ['splatkove-kalendare' => ['url' => 'splatkove-kalendare', 'evidenceType' => 'SPLATKOVY_KALENDAR', 'name' => 'Splátkový kalendář'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'danove-naklady' => ['url' => 'danove-naklady', 'evidenceType' => 'DANOVY_NAKLAD', 'name' => 'Daňové náklady'], 'zapujcky' => ['url' => 'zapujcky', 'evidenceType' => 'ZAPUJCKA', 'name' => 'Zápůjčky/odpovědná osoba']]

$majetek

Evidence majetek (Majetek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $majetek = ['danove-odpisy' => ['url' => 'danove-odpisy', 'evidenceType' => 'DANOVY_ODPIS', 'name' => 'Daňové odpisy'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'ucetni-odpisy' => ['url' => 'ucetni-odpisy', 'evidenceType' => 'UCETNI_ODPIS', 'name' => 'Účetní odpisy'], 'majetek-udalosti' => ['url' => 'majetek-udalosti', 'evidenceType' => 'MAJETEK_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'zapujcky' => ['url' => 'zapujcky', 'evidenceType' => 'ZAPUJCKA', 'name' => 'Zápůjčky/odpovědná osoba']]

$majetekUdalost

Evidence majetek-udalost (Události) Relations.

public static array<string|int, mixed> $majetekUdalost = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$mapovaniSkladu

Evidence mapovani-skladu (Mapování skladů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $mapovaniSkladu = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$mena

Evidence mena (Měny) Relations.

public static array<string|int, mixed> $mena = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'kurzy' => ['url' => 'kurzy', 'evidenceType' => 'KURZ', 'name' => 'Kurzy']]

$mernaJednotka

Evidence merna-jednotka (Měrné jednotky ) Relations.

public static array<string|int, mixed> $mernaJednotka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$mistoUrceni

Evidence misto-urceni (Místa určení) Relations.

public static array<string|int, mixed> $mistoUrceni = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$nabidkaPrijata

Evidence nabidka-prijata (Přijaté nabídky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $nabidkaPrijata = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'NABIDKA_IN_POLOZKA', 'name' => 'Položky nabídky přijaté'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$nabidkaPrijataPolozka

Evidence nabidka-prijata-polozka (Položky přijaté nabídky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $nabidkaPrijataPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$nabidkaVydana

Evidence nabidka-vydana (Vydané nabídky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $nabidkaVydana = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'NABIDKA_OUT_POLOZKA', 'name' => 'Položky nabídky vydané'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$nabidkaVydanaPolozka

Evidence nabidka-vydana-polozka (Položky vydané nabídky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $nabidkaVydanaPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$naklad

Evidence naklad (Náklady na události / aktivity) Relations.

public static array<string|int, mixed> $naklad = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$objednavkaPrijata

Evidence objednavka-prijata (Přijaté objednávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $objednavkaPrijata = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'OBJEDNAVKA_IN_POLOZKA', 'name' => 'Položky objednávky přijaté'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$objednavkaPrijataPolozka

Evidence objednavka-prijata-polozka (Položky přijaté objednávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $objednavkaPrijataPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$objednavkaVydana

Evidence objednavka-vydana (Vydané objednávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $objednavkaVydana = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'OBJEDNAVKA_OUT_POLOZKA', 'name' => 'Položky objednávky vydané'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$objednavkaVydanaPolozka

Evidence objednavka-vydana-polozka (Položky vydané objednávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $objednavkaVydanaPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$odberatel

Evidence odberatel (Ceny pro odběratele/skupiny odběratelů, speciální kódy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $odberatel = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$odpisovaSkupina

Evidence odpisova-skupina (Odpisové skupiny) Relations.

public static array<string|int, mixed> $odpisovaSkupina = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$parametr

Evidence parametr (Pokročilá parametrizace pomocí parametrů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $parametr = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$penezniUstav

Evidence penezni-ustav (Peněžní ústavy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $penezniUstav = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$podobneZbozi

Evidence podobne-zbozi (Podobné) Relations.

public static array<string|int, mixed> $podobneZbozi = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$pohledavka

Evidence pohledavka (Ostatní pohledávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $pohledavka = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'POHLEDAVKA_POLOZKA', 'name' => 'Položky faktur'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$pohledavkaPolozka

Evidence pohledavka-polozka (Položky ostatních pohledávek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $pohledavkaPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$pokladna

Evidence pokladna (Seznam pokladen) Relations.

public static array<string|int, mixed> $pokladna = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$pokladniPohyb

Evidence pokladni-pohyb (Pokladna) Relations.

public static array<string|int, mixed> $pokladniPohyb = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'POKLADNI_POHYB_POLOZKA', 'name' => 'Položky pokladního dokladu'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'], 'doklady-k-uhrade' => ['url' => 'doklady-k-uhrade', 'evidenceType' => 'DOKLAD_K_UHRADE', 'name' => 'Doklady faktur'], 'doklady-k-uhrade-bez-filtrovani-firmy' => ['url' => 'doklady-k-uhrade-bez-filtrovani-firmy', 'evidenceType' => 'DOKLAD_K_UHRADE', 'name' => 'Doklady faktur']]

$pokladniPohybPolozka

Evidence pokladni-pohyb-polozka (Položky pokladních dokladů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $pokladniPohybPolozka = ['vyrobniCislaVydana' => ['url' => 'vyrobniCislaVydana', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vyrobniCislaPrijata' => ['url' => 'vyrobniCislaPrijata', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla']]

$poplatek

Evidence poplatek (Poplatky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $poplatek = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$poptavkaPrijata

Evidence poptavka-prijata (Přijaté poptávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $poptavkaPrijata = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'POPTAVKA_IN_POLOZKA', 'name' => 'Položky poptávky přijaté'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$poptavkaPrijataPolozka

Evidence poptavka-prijata-polozka (Položky přijatých poptávek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $poptavkaPrijataPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$poptavkaVydana

Evidence poptavka-vydana (Vydané poptávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $poptavkaVydana = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'POPTAVKA_OUT_POLOZKA', 'name' => 'Položky poptávky vydané'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$poptavkaVydanaPolozka

Evidence poptavka-vydana-polozka (Položky vydané poptávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $poptavkaVydanaPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$predpisZauctovani

Evidence predpis-zauctovani (Předpisy zaúčtování) Relations.

public static array<string|int, mixed> $predpisZauctovani = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$preneseniDph

Evidence preneseni-dph (Seznam zboží v režimu přenesení DPH) Relations.

public static array<string|int, mixed> $preneseniDph = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$prikazKInkasu

Evidence prikaz-k-inkasu (Příkaz k inkasu) Relations.

public static array<string|int, mixed> $prikazKInkasu = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozky' => ['url' => 'polozky', 'evidenceType' => 'PRIKAZ_K_INKASU_POLOZKA', 'name' => 'Položky']]

$prikazKInkasuPolozka

Evidence prikaz-k-inkasu-polozka (Položka inkasa) Relations.

public static array<string|int, mixed> $prikazKInkasuPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$prikazKUhrade

Evidence prikaz-k-uhrade (Příkaz k úhradě) Relations.

public static array<string|int, mixed> $prikazKUhrade = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozky' => ['url' => 'polozky', 'evidenceType' => 'PRIKAZ_K_UHRADE_POLOZKA', 'name' => 'Položky']]

$prikazKUhradePolozka

Evidence prikaz-k-uhrade-polozka (Položka příkazu k úhradě) Relations.

public static array<string|int, mixed> $prikazKUhradePolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$priloha

Evidence priloha (Příloha) Relations.

public static array<string|int, mixed> $priloha = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$prislustenstvi

Evidence prislustenstvi (Příslušenství) Relations.

public static array<string|int, mixed> $prislustenstvi = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$prodejka

Evidence prodejka (Prodejní kasa) Relations.

public static array<string|int, mixed> $prodejka = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'FAKTURA_OUT_POLOZKA', 'name' => 'Položky faktur'], 'formy-uhrad' => ['url' => 'formy-uhrad', 'evidenceType' => 'FORMA_UHRADY', 'name' => 'Forma úhrady'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$psc

Evidence psc (Poštovní směrovací čísla) Relations.

public static array<string|int, mixed> $psc = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$rada

Evidence rada (dokladové řady) Relations.

public static array<string|int, mixed> $rada = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaBanka

Evidence rada-banka (Dokladové řady - bankovní doklady) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaBanka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaFakturyPrijate

Evidence rada-faktury-prijate (Dokladové řady - přijaté faktury) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaFakturyPrijate = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaFakturyVydane

Evidence rada-faktury-vydane (Dokladové řady - vydané faktury) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaFakturyVydane = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaInternihoDokladu

Evidence rada-interniho-dokladu (Dokladové řady - interní doklady) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaInternihoDokladu = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaNabidkyPrijate

Evidence rada-nabidky-prijate (Dokladové řady - přijaté nabídky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaNabidkyPrijate = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaNabidkyVydane

Evidence rada-nabidky-vydane (Dokladové řady - vydané nabídky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaNabidkyVydane = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaObjednavkyPrijate

Evidence rada-objednavky-prijate (Dokladové řady - přijaté objednávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaObjednavkyPrijate = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaObjednavkyVydane

Evidence rada-objednavky-vydane (Dokladové řady - vydané objednávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaObjednavkyVydane = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaPohledavky

Evidence rada-pohledavky (Dokladové řady - pohledávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaPohledavky = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaPokladniPohyb

Evidence rada-pokladni-pohyb (Dokladové řady - pokladní doklady) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaPokladniPohyb = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaPoptavkyPrijate

Evidence rada-poptavky-prijate (Dokladové řady - přijaté poptávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaPoptavkyPrijate = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaPoptavkyVydane

Evidence rada-poptavky-vydane (Dokladové řady - vydané poptávky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaPoptavkyVydane = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaSkladovyPohyb

Evidence rada-skladovy-pohyb (Dokladové řady - sklad) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaSkladovyPohyb = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radaZavazku

Evidence rada-zavazku (Dokladové řady - závazky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radaZavazku = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'polozkyRady' => ['url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady']]

$radekPriznaniDph

Evidence radek-priznani-dph (Uložené řádky přiznání DPH) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radekPriznaniDph = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$radekSestavy

Evidence radek-sestavy (Řádek sestavy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $radekSestavy = ['stdPredpisy' => ['url' => 'stdPredpisy', 'evidenceType' => 'STD_PREDPIS_SESTAVY', 'name' => 'Standardní předpis sestavy'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'sumace' => ['url' => 'sumace', 'evidenceType' => 'SUMACE_SESTAVY', 'name' => 'Sumace v sestavách']]

$rezervace

Evidence rezervace (Rezervace) Relations.

public static array<string|int, mixed> $rezervace = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$rocniRada

Evidence rocni-rada (Roční položky dokladové řady) Relations.

public static array<string|int, mixed> $rocniRada = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$sablonaMail

Evidence sablona-mail (Uživatelské e-mailové šablony) Relations.

public static array<string|int, mixed> $sablonaMail = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$sablonaUpominky

Evidence sablona-upominky (Upomínky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $sablonaUpominky = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$sadyAKomplety

Evidence sady-a-komplety (Sady) Relations.

public static array<string|int, mixed> $sadyAKomplety = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$sazbaDph

Evidence sazba-dph (Sazby DPH) Relations.

public static array<string|int, mixed> $sazbaDph = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$sestava

Evidence sestava (Seznam sestav) Relations.

public static array<string|int, mixed> $sestava = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'pricteni-rozdilu' => ['url' => 'pricteni-rozdilu', 'evidenceType' => 'PRICTENI_ROZDILU', 'name' => 'Řádky pro přičtení rozdílu'], 'umisteni-uctu' => ['url' => 'umisteni-uctu', 'evidenceType' => 'UMISTENI_UCTU', 'name' => 'Upřesnění umístění účtu'], 'radkySestavy' => ['url' => 'radkySestavy', 'evidenceType' => 'RADEK_SESTAVY', 'name' => 'Řádky sestavy']]

$sklad

Evidence sklad (Seznam skladů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $sklad = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$skladovaKarta

Evidence skladova-karta (Skladové karty) Relations.

public static array<string|int, mixed> $skladovaKarta = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'skladovy-pohyb-polozky' => ['url' => 'skladovy-pohyb-polozky', 'evidenceType' => 'SKLADOVY_POHYB_POLOZKA', 'name' => 'Položky příjemky/výdejky']]

$skladovyPohyb

Evidence skladovy-pohyb (Příjemky/výdejky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $skladovyPohyb = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'SKLADOVY_POHYB_POLOZKA', 'name' => 'Položky příjemky/výdejky'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$skladovyPohybPolozka

Evidence skladovy-pohyb-polozka (Položky příjemky/výdejky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $skladovyPohybPolozka = ['vyrobniCislaVydana' => ['url' => 'vyrobniCislaVydana', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vyrobniCislaPrijata' => ['url' => 'vyrobniCislaPrijata', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla']]

$skupinaAtributu

Evidence skupina-atributu (Skupiny atributů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $skupinaAtributu = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$skupinaFirem

Evidence skupina-firem (Skupiny firem) Relations.

public static array<string|int, mixed> $skupinaFirem = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$skupinaStitku

Evidence skupina-stitku (Skupiny štítků) Relations.

public static array<string|int, mixed> $skupinaStitku = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$skupinaZbozi

Evidence skupina-zbozi (Skupiny zboží a materiálu) Relations.

public static array<string|int, mixed> $skupinaZbozi = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$smlouva

Evidence smlouva (Odběratelské smlouvy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $smlouva = ['polozkySmlouvy' => ['url' => 'polozkySmlouvy', 'evidenceType' => 'SMLOUVA_POLOZKA', 'name' => 'Standardní položky smluv'], 'polozkySmlouvyExt' => ['url' => 'polozkySmlouvyExt', 'evidenceType' => 'SMLOUVA_POLOZKA', 'name' => 'Externí položky smluv'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$smlouvaPolozka

Evidence smlouva-polozka (Položky smluv) Relations.

public static array<string|int, mixed> $smlouvaPolozka = ['prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$splatkovyKalendar

Evidence splatkovy-kalendar (Splátkový kalendář) Relations.

public static array<string|int, mixed> $splatkovyKalendar = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$standardniPredpis

Evidence standardni-predpis (Standardní předpis sestavy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $standardniPredpis = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$stat

Evidence stat (Státy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $stat = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$stavCeniku

Evidence stav-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Relations.

public static array<string|int, mixed> $stavCeniku = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'ceniky' => ['url' => 'ceniky', 'evidenceType' => 'CENIK', 'name' => 'Ceníky']]

$stavObchodnihoDokladu

Evidence stav-obchodniho-dokladu (Stav obchodního dokladu) Relations.

public static array<string|int, mixed> $stavObchodnihoDokladu = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$stavSmlouvy

Evidence stav-smlouvy (Stavy smluv) Relations.

public static array<string|int, mixed> $stavSmlouvy = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$stavZakazky

Evidence stav-zakazky (Stavy zakázek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $stavZakazky = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$stitek

Evidence stitek (Štítky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $stitek = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$stredisko

Evidence stredisko (Střediska) Relations.

public static array<string|int, mixed> $stredisko = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$strom

Evidence strom (Uzel stromu) Relations.

public static array<string|int, mixed> $strom = ['prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy']]

$subjekt

Evidence subjekt (Subjekt) Relations.

public static array<string|int, mixed> $subjekt = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$sumaceSestavy

Evidence sumace-sestavy (Sumace v sestavách) Relations.

public static array<string|int, mixed> $sumaceSestavy = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$text

Evidence text (Předdefinované texty) Relations.

public static array<string|int, mixed> $text = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typAktivity

Evidence typ-aktivity (Typy událostí / aktivit) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typAktivity = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typAtributu

Evidence typ-atributu (Typy atributů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typAtributu = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typBanka

Evidence typ-banka (Typy bankovních dokladů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typBanka = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typDokladu

Evidence typ-dokladu (Typy dokladů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typDokladu = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typFakturyPrijate

Evidence typ-faktury-prijate (Typy přijatých faktur) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typFakturyPrijate = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typFakturyVydane

Evidence typ-faktury-vydane (Typy vydaných faktur) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typFakturyVydane = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typInternihoDokladu

Evidence typ-interniho-dokladu (Typy interních dokladů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typInternihoDokladu = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typLeasingu

Evidence typ-leasingu (Typy leasingů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typLeasingu = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typMajetku

Evidence typ-majetku (Typy majetků) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typMajetku = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typNabidkyPrijate

Evidence typ-nabidky-prijate (Typy přijatých nabídek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typNabidkyPrijate = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typNabidkyVydane

Evidence typ-nabidky-vydane (Typy vydaných nabídek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typNabidkyVydane = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typNakladu

Evidence typ-nakladu (Typy nákladů na události / aktivity) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typNakladu = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typObjednavkyPrijate

Evidence typ-objednavky-prijate (Typy přijatých objednávek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typObjednavkyPrijate = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typObjednavkyVydane

Evidence typ-objednavky-vydane (Typy vydaných objednávek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typObjednavkyVydane = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typPohledavky

Evidence typ-pohledavky (Typy ostatních pohledávek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typPohledavky = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typPokladniPohyb

Evidence typ-pokladni-pohyb (Typy pokladních dokladů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typPokladniPohyb = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typPoptavkyPrijate

Evidence typ-poptavky-prijate (Typy přijatých poptávek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typPoptavkyPrijate = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typPoptavkyVydane

Evidence typ-poptavky-vydane (Typy vydaných poptávek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typPoptavkyVydane = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typProdejky

Evidence typ-prodejky (Seznam prodejních kas) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typProdejky = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typSkladovyPohyb

Evidence typ-skladovy-pohyb (Typy skladových dokladů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typSkladovyPohyb = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typSmlouvy

Evidence typ-smlouvy (Typy odběratelských smluv) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typSmlouvy = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typStavuCeniku

Evidence typ-stavu-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typStavuCeniku = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'ceniky' => ['url' => 'ceniky', 'evidenceType' => 'CENIK', 'name' => 'Ceníky']]

$typUzivatelskeVazby

Evidence typ-uzivatelske-vazby (Typy uživatelských vazeb) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typUzivatelskeVazby = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typVzajemnychZapoctu

Evidence typ-vzajemnych-zapoctu (Typy zápočtů) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typVzajemnychZapoctu = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typZakazky

Evidence typ-zakazky (Typy zakázek) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typZakazky = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$typZavazku

Evidence typ-zavazku (Typy ostatních závazků) Relations.

public static array<string|int, mixed> $typZavazku = ['autoTisky' => ['url' => 'autoTisky', 'evidenceType' => 'AUTOTISK', 'name' => 'Automatický tisk'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$ucet

Evidence ucet (Účtový rozvrh) Relations.

public static array<string|int, mixed> $ucet = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$ucetniOdpis

Evidence ucetni-odpis (Účetní odpisy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $ucetniOdpis = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$ucetniOsnova

Evidence ucetni-osnova (Standardní účetní osnova) Relations.

public static array<string|int, mixed> $ucetniOsnova = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$udalost

Evidence udalost (Události, aktivity) Relations.

public static array<string|int, mixed> $udalost = ['prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'naklady' => ['url' => 'naklady', 'evidenceType' => 'NAKLAD', 'name' => 'Náklady aktivity'], 'kontakty' => ['url' => 'kontakty', 'evidenceType' => 'ADR_KONTAKT', 'name' => 'Kontakty']]

$ulozenePriznaniDph

Evidence ulozene-priznani-dph (Uložené přiznání DPH) Relations.

public static array<string|int, mixed> $ulozenePriznaniDph = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$umisteni

Evidence umisteni (Umístění) Relations.

public static array<string|int, mixed> $umisteni = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$umisteniVeSkladu

Evidence umisteni-ve-skladu (Umístění ve skladu) Relations.

public static array<string|int, mixed> $umisteniVeSkladu = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$umisteniVeSkladuMistnost

Evidence umisteni-ve-skladu-mistnost (Umístění ve skladu) Relations.

public static array<string|int, mixed> $umisteniVeSkladuMistnost = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$umisteniVeSkladuPolice

Evidence umisteni-ve-skladu-police (Umístění ve skladu) Relations.

public static array<string|int, mixed> $umisteniVeSkladuPolice = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$umisteniVeSkladuRegal

Evidence umisteni-ve-skladu-regal (Umístění ve skladu) Relations.

public static array<string|int, mixed> $umisteniVeSkladuRegal = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$uzivatel

Evidence uzivatel (Osoby a uživatelé) Relations.

public static array<string|int, mixed> $uzivatel = ['udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$uzivatelskyDotaz

Evidence uzivatelsky-dotaz (Uživatelské dotazy) Relations.

public static array<string|int, mixed> $uzivatelskyDotaz = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'params' => ['url' => 'params', 'evidenceType' => 'UZIVATELSKY_DOTAZ_PARAMETR', 'name' => 'Parametry'], 'props' => ['url' => 'props', 'evidenceType' => 'UZIVATELSKY_DOTAZ_VLASTNOST', 'name' => 'Vlastnosti']]

$uzivatelskyDotazParametr

Evidence uzivatelsky-dotaz-parametr (Parametry) Relations.

public static array<string|int, mixed> $uzivatelskyDotazParametr = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$uzivatelskyDotazVlastnost

Evidence uzivatelsky-dotaz-vlastnost (Vlastnosti) Relations.

public static array<string|int, mixed> $uzivatelskyDotazVlastnost = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$version

Source FlexiBee server version.

public static string $version = '2024.2.10'

$vzajemnyZapocet

Evidence vzajemny-zapocet (Vzájemné zápočty) Relations.

public static array<string|int, mixed> $vzajemnyZapocet = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'BANKA_POLOZKA', 'name' => 'Položky bankovního dokladu'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$xslt

Evidence xslt (Uživatelské transformace) Relations.

public static array<string|int, mixed> $xslt = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$zakazka

Evidence zakazka (Zakázky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $zakazka = ['prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$zapujcka

Evidence zapujcka (Zápůjčky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $zapujcka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

$zavazek

Evidence zavazek (Ostatní závazky) Relations.

public static array<string|int, mixed> $zavazek = ['vazebni-doklady' => ['url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'], 'polozkyDokladu' => ['url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'ZAVAZEK_POLOZKA', 'name' => 'Položky faktur'], 'prilohy' => ['url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'], 'udalosti' => ['url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'], 'uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'], 'vazby' => ['url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady']]

$zavazekPolozka

Evidence zavazek-polozka (Položky ostatních závazků) Relations.

public static array<string|int, mixed> $zavazekPolozka = ['uzivatelske-vazby' => ['url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby']]

Search results