Documentation

Relations

Evidence Relations

Tags
link

Provádění akcí

Table of Contents

$adresar  : array
Evidence adresar (Adresy firem) Relations.
$adresarBankovniUcet  : array
Evidence adresar-bankovni-ucet (Bankovní spojení) Relations.
$atribut  : array
Evidence atribut (Atributy) Relations.
$banka  : array
Evidence banka (Banka) Relations.
$bankaPolozka  : array
Evidence banka-polozka (Položky vzájemných zápočtů) Relations.
$bankovniUcet  : array
Evidence bankovni-ucet (Seznam bankovních účtů) Relations.
$cenik  : array
Evidence cenik (Ceník) Relations.
$cenikObal  : array
Evidence cenik-obal (Evidence obalů EkoKom) Relations.
$cenikovaSkupina  : array
Evidence cenikova-skupina (Ceníkové skupiny) Relations.
$cenovaUroven  : array
Evidence cenova-uroven (Cenové úrovně) Relations.
$certifikacniAutorita  : array
Evidence certifikacni-autorita (Certifikační autority) Relations.
$certifikatEet  : array
Evidence certifikat-eet (EET certifikáty) Relations.
$cinnost  : array
Evidence cinnost (Činnost) Relations.
$ciselnikMzdovychSlozek  : array
Evidence ciselnik-mzdovych-slozek (Číselník mzdových složek) Relations.
$cisloBaliku  : array
Evidence cislo-baliku (Čísla balíků) Relations.
$cleneniDph  : array
Evidence cleneni-dph (Řádky přiznání DPH) Relations.
$cleneniKontrolniHlaseni  : array
Evidence cleneni-kontrolni-hlaseni (Řádky kontrolního hlášení DPH) Relations.
$customButton  : array
Evidence custom-button (Uživatelské tlačítko) Relations.
$dashboardPanel  : array
Evidence dashboard-panel (Správa přehledů) Relations.
$dashboardSharing  : array
Evidence dashboard-sharing (Sdílení přehledů) Relations.
$dite  : array
Evidence dite (Dítě) Relations.
$dodavatel  : array
Evidence dodavatel (Dodavatelé) Relations.
$dodavatelskaSmlouva  : array
Evidence dodavatelska-smlouva (Dodavatelské smlouvy) Relations.
$dodavatelskyTypSmlouvy  : array
Evidence dodavatelsky-typ-smlouvy (Typy dodavatelských smluv) Relations.
$dokladKUhrade  : array
Evidence doklad-k-uhrade (Doklady k úhradě) Relations.
$fakturaPrijata  : array
Evidence faktura-prijata (Přijaté faktury) Relations.
$fakturaPrijataPolozka  : array
Evidence faktura-prijata-polozka (Položky přijatých faktur) Relations.
$fakturaVydana  : array
Evidence faktura-vydana (Vydané faktury) Relations.
$fakturaVydanaPolozka  : array
Evidence faktura-vydana-polozka (Položky vydaných faktur a prodejek) Relations.
$filtr  : array
Evidence filtr (Uživatelské filtry) Relations.
$formaDopravy  : array
Evidence forma-dopravy (Formy dopravy) Relations.
$formaUhrady  : array
Evidence forma-uhrady (Formy úhrady) Relations.
$formaUhradyZauctovani  : array
Evidence forma-uhrady-zauctovani (Zaúčtování formy úhrady) Relations.
$hodnoceniZakazky  : array
Evidence hodnoceni-zakazky (Vyhodnocení zakázek) Relations.
$insight  : array
Evidence insight (Insight) Relations.
$interniDoklad  : array
Evidence interni-doklad (Interní doklady) Relations.
$interniDokladPolozka  : array
Evidence interni-doklad-polozka (Položky interních dokladů) Relations.
$intrastatDodaciPodminky  : array
Evidence intrastat-dodaci-podminky (Dodací podmínky) Relations.
$intrastatDruhDopravy  : array
Evidence intrastat-druh-dopravy (Druh dopravy) Relations.
$intrastatKodNomenklatury  : array
Evidence intrastat-kod-nomenklatury (Kódy nomenklatury) Relations.
$intrastatKrajUrceni  : array
Evidence intrastat-kraj-urceni (Kraje určení) Relations.
$intrastatKurz  : array
Evidence intrastat-kurz (Kurzy pro Intrastat) Relations.
$intrastatMernaJednotka  : array
Evidence intrastat-merna-jednotka (Měrné jednotky) Relations.
$intrastatObchodniTransakce  : array
Evidence intrastat-obchodni-transakce (Obchodní transakce) Relations.
$intrastatZvlastniPohyb  : array
Evidence intrastat-zvlastni-pohyb (Zvláštní pohyby) Relations.
$inventura  : array
Evidence inventura (Inventury) Relations.
$inventuraPolozka  : array
Evidence inventura-polozka (Položky inventur) Relations.
$konstSymbol  : array
Evidence konst-symbol (Konstantní symboly) Relations.
$kontakt  : array
Evidence kontakt (Kontakty) Relations.
$kurz  : array
Evidence kurz (Kurzy) Relations.
$kurzProCenotvorbu  : array
Evidence kurz-pro-cenotvorbu (Kurzy pro cenotvorbu) Relations.
$kusovnik  : array
Evidence kusovnik (Kusovník) Relations.
$leasing  : array
Evidence leasing (Leasing) Relations.
$majetek  : array
Evidence majetek (Majetek) Relations.
$majetekUdalost  : array
Evidence majetek-udalost (Události) Relations.
$mapovaniSkladu  : array
Evidence mapovani-skladu (Mapování skladů) Relations.
$mena  : array
Evidence mena (Měny) Relations.
$mernaJednotka  : array
Evidence merna-jednotka (Měrné jednotky ) Relations.
$mistoUrceni  : array
Evidence misto-urceni (Místa určení) Relations.
$mzdovaSlozka  : array
Evidence mzdova-slozka (Mzdové složky - vstup a výběry) Relations.
$mzdyBankovniSpojeni  : array
Evidence mzdy-bankovni-spojeni (Bankovní spojení) Relations.
$nabidkaPrijata  : array
Evidence nabidka-prijata (Přijaté nabídky) Relations.
$nabidkaPrijataPolozka  : array
Evidence nabidka-prijata-polozka (Položky přijaté nabídky) Relations.
$nabidkaVydana  : array
Evidence nabidka-vydana (Vydané nabídky) Relations.
$nabidkaVydanaPolozka  : array
Evidence nabidka-vydana-polozka (Položky vydané nabídky) Relations.
$naklad  : array
Evidence naklad (Náklady na události / aktivity) Relations.
$nepritomnost  : array
Evidence nepritomnost (Nepřítomnost) Relations.
$objednavkaPrijata  : array
Evidence objednavka-prijata (Přijaté objednávky) Relations.
$objednavkaPrijataPolozka  : array
Evidence objednavka-prijata-polozka (Položky přijaté objednávky) Relations.
$objednavkaVydana  : array
Evidence objednavka-vydana (Vydané objednávky) Relations.
$objednavkaVydanaPolozka  : array
Evidence objednavka-vydana-polozka (Položky vydané objednávky) Relations.
$odberatel  : array
Evidence odberatel (Ceny pro odběratele/skupiny odběratelů, speciální kódy) Relations.
$odpisovaSkupina  : array
Evidence odpisova-skupina (Odpisové skupiny) Relations.
$osoba  : array
Evidence osoba (Personalistika) Relations.
$osobaHlavicka  : array
Evidence osoba-hlavicka (Hlavičky osob) Relations.
$parametr  : array
Evidence parametr (Pokročilá parametrizace pomocí parametrů) Relations.
$penezniUstav  : array
Evidence penezni-ustav (Peněžní ústavy) Relations.
$podobneZbozi  : array
Evidence podobne-zbozi (Podobné) Relations.
$pohledavka  : array
Evidence pohledavka (Ostatní pohledávky) Relations.
$pohledavkaPolozka  : array
Evidence pohledavka-polozka (Položky ostatních pohledávek) Relations.
$pokladna  : array
Evidence pokladna (Seznam pokladen) Relations.
$pokladniPohyb  : array
Evidence pokladni-pohyb (Pokladna) Relations.
$pokladniPohybPolozka  : array
Evidence pokladni-pohyb-polozka (Položky pokladních dokladů) Relations.
$poplatek  : array
Evidence poplatek (Poplatky) Relations.
$poptavkaPrijata  : array
Evidence poptavka-prijata (Přijaté poptávky) Relations.
$poptavkaPrijataPolozka  : array
Evidence poptavka-prijata-polozka (Položky přijatých poptávek) Relations.
$poptavkaVydana  : array
Evidence poptavka-vydana (Vydané poptávky) Relations.
$poptavkaVydanaPolozka  : array
Evidence poptavka-vydana-polozka (Položky vydané poptávky) Relations.
$prace  : array
Evidence prace (Práce pro střediska) Relations.
$praceMesic  : array
Evidence prace-mesic (Práce pro střediska) Relations.
$pracovniPomer  : array
Evidence pracovni-pomer (Pracovní poměr) Relations.
$pracovniPomerHlavicka  : array
Evidence pracovni-pomer-hlavicka (Pracovní poměr) Relations.
$predpisZauctovani  : array
Evidence predpis-zauctovani (Předpisy zaúčtování) Relations.
$preneseniDph  : array
Evidence preneseni-dph (Seznam zboží v režimu přenesení DPH) Relations.
$prikazKInkasu  : array
Evidence prikaz-k-inkasu (Příkaz k inkasu) Relations.
$prikazKInkasuPolozka  : array
Evidence prikaz-k-inkasu-polozka (Položka inkasa) Relations.
$prikazKUhrade  : array
Evidence prikaz-k-uhrade (Příkaz k úhradě) Relations.
$prikazKUhradePolozka  : array
Evidence prikaz-k-uhrade-polozka (Položka příkazu k úhradě) Relations.
$priloha  : array
Evidence priloha (Příloha) Relations.
$prislustenstvi  : array
Evidence prislustenstvi (Příslušenství) Relations.
$prodejka  : array
Evidence prodejka (Prodejní kasa) Relations.
$psc  : array
Evidence psc (Poštovní směrovací čísla) Relations.
$rada  : array
Evidence rada (dokladové řady) Relations.
$radaBanka  : array
Evidence rada-banka (Dokladové řady - bankovní doklady) Relations.
$radaFakturyPrijate  : array
Evidence rada-faktury-prijate (Dokladové řady - přijaté faktury) Relations.
$radaFakturyVydane  : array
Evidence rada-faktury-vydane (Dokladové řady - vydané faktury) Relations.
$radaInternihoDokladu  : array
Evidence rada-interniho-dokladu (Dokladové řady - interní doklady) Relations.
$radaNabidkyPrijate  : array
Evidence rada-nabidky-prijate (Dokladové řady - přijaté nabídky) Relations.
$radaNabidkyVydane  : array
Evidence rada-nabidky-vydane (Dokladové řady - vydané nabídky) Relations.
$radaObjednavkyPrijate  : array
Evidence rada-objednavky-prijate (Dokladové řady - přijaté objednávky) Relations.
$radaObjednavkyVydane  : array
Evidence rada-objednavky-vydane (Dokladové řady - vydané objednávky) Relations.
$radaPohledavky  : array
Evidence rada-pohledavky (Dokladové řady - pohledávky) Relations.
$radaPokladniPohyb  : array
Evidence rada-pokladni-pohyb (Dokladové řady - pokladní doklady) Relations.
$radaPoptavkyPrijate  : array
Evidence rada-poptavky-prijate (Dokladové řady - přijaté poptávky) Relations.
$radaPoptavkyVydane  : array
Evidence rada-poptavky-vydane (Dokladové řady - vydané poptávky) Relations.
$radaSkladovyPohyb  : array
Evidence rada-skladovy-pohyb (Dokladové řady - sklad) Relations.
$radaZavazku  : array
Evidence rada-zavazku (Dokladové řady - závazky) Relations.
$radekPriznaniDph  : array
Evidence radek-priznani-dph (Uložené řádky přiznání DPH) Relations.
$radekSestavy  : array
Evidence radek-sestavy (Řádek sestavy) Relations.
$rezervace  : array
Evidence rezervace (Rezervace) Relations.
$rocniRada  : array
Evidence rocni-rada (Roční položky dokladové řady) Relations.
$sablonaMail  : array
Evidence sablona-mail (Uživatelské e-mailové šablony) Relations.
$sablonaUpominky  : array
Evidence sablona-upominky (Upomínky) Relations.
$sadyAKomplety  : array
Evidence sady-a-komplety (Sady) Relations.
$sazbaDph  : array
Evidence sazba-dph (Sazby DPH) Relations.
$sestava  : array
Evidence sestava (Seznam sestav) Relations.
$sklad  : array
Evidence sklad (Seznam skladů) Relations.
$skladovaKarta  : array
Evidence skladova-karta (Skladové karty) Relations.
$skladovyPohyb  : array
Evidence skladovy-pohyb (Příjemky/výdejky) Relations.
$skladovyPohybPolozka  : array
Evidence skladovy-pohyb-polozka (Položky příjemky/výdejky) Relations.
$skupinaAtributu  : array
Evidence skupina-atributu (Skupiny atributů) Relations.
$skupinaFirem  : array
Evidence skupina-firem (Skupiny firem) Relations.
$skupinaOsob  : array
Evidence skupina-osob (Skupiny osob) Relations.
$skupinaStitku  : array
Evidence skupina-stitku (Skupiny štítků) Relations.
$skupinaZbozi  : array
Evidence skupina-zbozi (Skupiny zboží a materiálu) Relations.
$smena  : array
Evidence smena (Směny) Relations.
$smlouva  : array
Evidence smlouva (Odběratelské smlouvy) Relations.
$smlouvaPolozka  : array
Evidence smlouva-polozka (Položky smluv) Relations.
$srazka  : array
Evidence srazka (Srážka) Relations.
$stalaMzdovaSlozka  : array
Evidence stala-mzdova-slozka (Stálá mzdová složka) Relations.
$stat  : array
Evidence stat (Státy) Relations.
$stavCeniku  : array
Evidence stav-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Relations.
$stavSmlouvy  : array
Evidence stav-smlouvy (Stavy smluv) Relations.
$stavZakazky  : array
Evidence stav-zakazky (Stavy zakázek) Relations.
$stitek  : array
Evidence stitek (Štítky) Relations.
$stredisko  : array
Evidence stredisko (Střediska) Relations.
$strom  : array
Evidence strom (Uzel stromu) Relations.
$subjekt  : array
Evidence subjekt (Subjekt) Relations.
$text  : array
Evidence text (Předdefinované texty) Relations.
$typAktivity  : array
Evidence typ-aktivity (Typy událostí / aktivit) Relations.
$typAtributu  : array
Evidence typ-atributu (Typy atributů) Relations.
$typBanka  : array
Evidence typ-banka (Typy bankovních dokladů) Relations.
$typFakturyPrijate  : array
Evidence typ-faktury-prijate (Typy přijatých faktur) Relations.
$typFakturyVydane  : array
Evidence typ-faktury-vydane (Typy vydaných faktur) Relations.
$typInternihoDokladu  : array
Evidence typ-interniho-dokladu (Typy interních dokladů) Relations.
$typLeasingu  : array
Evidence typ-leasingu (Typy leasingů) Relations.
$typMajetku  : array
Evidence typ-majetku (Typy majetků) Relations.
$typNabidkyPrijate  : array
Evidence typ-nabidky-prijate (Typy přijatých nabídek) Relations.
$typNabidkyVydane  : array
Evidence typ-nabidky-vydane (Typy vydaných nabídek) Relations.
$typNakladu  : array
Evidence typ-nakladu (Typy nákladů na události / aktivity) Relations.
$typObjednavkyPrijate  : array
Evidence typ-objednavky-prijate (Typy přijatých objednávek) Relations.
$typObjednavkyVydane  : array
Evidence typ-objednavky-vydane (Typy vydaných objednávek) Relations.
$typPohledavky  : array
Evidence typ-pohledavky (Typy ostatních pohledávek) Relations.
$typPokladniPohyb  : array
Evidence typ-pokladni-pohyb (Typy pokladních dokladů) Relations.
$typPoptavkyPrijate  : array
Evidence typ-poptavky-prijate (Typy přijatých poptávek) Relations.
$typPoptavkyVydane  : array
Evidence typ-poptavky-vydane (Typy vydaných poptávek) Relations.
$typPracovnihoPomeru  : array
Evidence typ-pracovniho-pomeru (Typ pracovního poměru) Relations.
$typProdejky  : array
Evidence typ-prodejky (Seznam prodejních kas) Relations.
$typSkladovyPohyb  : array
Evidence typ-skladovy-pohyb (Typy skladových dokladů) Relations.
$typSmlouvy  : array
Evidence typ-smlouvy (Typy odběratelských smluv) Relations.
$typStavuCeniku  : array
Evidence typ-stavu-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Relations.
$typUzivatelskeVazby  : array
Evidence typ-uzivatelske-vazby (Typy uživatelských vazeb) Relations.
$typVzajemnychZapoctu  : array
Evidence typ-vzajemnych-zapoctu (Typy zápočtů) Relations.
$typZakazky  : array
Evidence typ-zakazky (Typy zakázek) Relations.
$typZavazku  : array
Evidence typ-zavazku (Typy ostatních závazků) Relations.
$ucet  : array
Evidence ucet (Účtový rozvrh) Relations.
$ucetniOsnova  : array
Evidence ucetni-osnova (Standardní účetní osnova) Relations.
$udalost  : array
Evidence udalost (Události, aktivity) Relations.
$umisteni  : array
Evidence umisteni (Umístění) Relations.
$umisteniVeSkladu  : array
Evidence umisteni-ve-skladu (Umístění ve skladu) Relations.
$umisteniVeSkladuMistnost  : array
Evidence umisteni-ve-skladu-mistnost (Umístění ve skladu) Relations.
$umisteniVeSkladuPolice  : array
Evidence umisteni-ve-skladu-police (Umístění ve skladu) Relations.
$umisteniVeSkladuRegal  : array
Evidence umisteni-ve-skladu-regal (Umístění ve skladu) Relations.
$uzivatel  : array
Evidence uzivatel (Osoby a uživatelé) Relations.
$uzivatelskyDotaz  : array
Evidence uzivatelsky-dotaz (Uživatelské dotazy) Relations.
$uzivatelskyDotazParametr  : array
Evidence uzivatelsky-dotaz-parametr (Parametry) Relations.
$uzivatelskyDotazVlastnost  : array
Evidence uzivatelsky-dotaz-vlastnost (Vlastnosti) Relations.
$version  : string
Source FlexiBee server version.
$vzajemnyZapocet  : array
Evidence vzajemny-zapocet (Vzájemné zápočty) Relations.
$xslt  : array
Evidence xslt (Uživatelské transformace) Relations.
$zakazka  : array
Evidence zakazka (Zakázky) Relations.
$zapujcka  : array
Evidence zapujcka (Zápůjčky) Relations.
$zavazek  : array
Evidence zavazek (Ostatní závazky) Relations.
$zavazekPolozka  : array
Evidence zavazek-polozka (Položky ostatních závazků) Relations.

Properties

$adresar

Evidence adresar (Adresy firem) Relations.

public static array $adresar = array(0 => array('url' => 'odberatele', 'evidenceType' => 'ODBERATEL', 'name' => 'Prodejní ceny'), 1 => array('url' => 'bankovniSpojeni', 'evidenceType' => 'ADR_BANKOVNI_UCET', 'name' => 'Bankovní spojení'), 2 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 3 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'cenHladiny', 'evidenceType' => 'CENOVA_UROVEN', 'name' => 'Cenové úrovně'), 6 => array('url' => 'smlouvy', 'evidenceType' => 'SMLOUVA', 'name' => 'Smlouvy'), 7 => array('url' => 'dodavatele', 'evidenceType' => 'DODAVATEL', 'name' => 'Nákupní ceny'), 8 => array('url' => 'mistaUrceni', 'evidenceType' => 'MISTO_URCENI', 'name' => 'Místa určení'), 9 => array('url' => 'rezervace', 'evidenceType' => 'REZERVACE', 'name' => 'Rezervace'), 10 => array('url' => 'kontakty', 'evidenceType' => 'ADR_KONTAKT', 'name' => 'Kontakty'))

$adresarBankovniUcet

Evidence adresar-bankovni-ucet (Bankovní spojení) Relations.

public static array $adresarBankovniUcet = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$atribut

Evidence atribut (Atributy) Relations.

public static array $atribut = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$banka

Evidence banka (Banka) Relations.

public static array $banka = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'BANKA_POLOZKA', 'name' => 'Položky bankovního dokladu'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'), 6 => array('url' => 'doklady-k-uhrade', 'evidenceType' => 'DOKLAD_K_UHRADE', 'name' => 'Doklady faktur'))

$bankaPolozka

Evidence banka-polozka (Položky vzájemných zápočtů) Relations.

public static array $bankaPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$bankovniUcet

Evidence bankovni-ucet (Seznam bankovních účtů) Relations.

public static array $bankovniUcet = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$cenik

Evidence cenik (Ceník) Relations.

public static array $cenik = array(0 => array('url' => 'odberatele', 'evidenceType' => 'ODBERATEL', 'name' => 'Prodejní ceny'), 1 => array('url' => 'cenik-obaly', 'evidenceType' => 'CENIK_OBAL', 'name' => 'Evidence obalů EkoKom'), 2 => array('url' => 'atributy', 'evidenceType' => 'ATRIBUT', 'name' => 'Atributy'), 3 => array('url' => 'sklad-karty', 'evidenceType' => 'SKLADOVA_KARTA', 'name' => 'Skladová karta'), 4 => array('url' => 'sady-a-komplety', 'evidenceType' => 'SADY_A_KOMPLETY', 'name' => 'Sady a komplety'), 5 => array('url' => 'prislustenstvi', 'evidenceType' => 'PRISLUSENSTVI', 'name' => 'Příslušenství'), 6 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 7 => array('url' => 'poplatky', 'evidenceType' => 'POPLATKY', 'name' => 'Poplatky'), 8 => array('url' => 'dodavatele', 'evidenceType' => 'DODAVATEL', 'name' => 'Nákupní ceny'), 9 => array('url' => 'vyrobni-cisla', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'), 10 => array('url' => 'stavy', 'evidenceType' => 'STAV_CENIKU', 'name' => 'Stavy položky ceníku'), 11 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 12 => array('url' => 'podobne-zbozi', 'evidenceType' => 'PODOBNE_ZBOZI', 'name' => 'Podobné zboží'), 13 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 14 => array('url' => 'cenHladiny', 'evidenceType' => 'CENOVA_UROVEN', 'name' => 'Cenové úrovně'), 15 => array('url' => 'rezervace', 'evidenceType' => 'REZERVACE', 'name' => 'Rezervace'))

$cenikObal

Evidence cenik-obal (Evidence obalů EkoKom) Relations.

public static array $cenikObal = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$cenikovaSkupina

Evidence cenikova-skupina (Ceníkové skupiny) Relations.

public static array $cenikovaSkupina = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$cenovaUroven

Evidence cenova-uroven (Cenové úrovně) Relations.

public static array $cenovaUroven = array(0 => array('url' => 'firmy', 'evidenceType' => 'ADRESAR', 'name' => 'Adresář'), 1 => array('url' => 'skupinyCen', 'evidenceType' => 'CENIKOVA_SKUPINA', 'name' => 'Ceníkové skupiny'), 2 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 3 => array('url' => 'ceniky', 'evidenceType' => 'CENIK', 'name' => 'Ceníky'), 4 => array('url' => 'skupinyZbozi', 'evidenceType' => 'SKUPINA_ZBOZI', 'name' => 'Skupiny zboží'))

$certifikacniAutorita

Evidence certifikacni-autorita (Certifikační autority) Relations.

public static array $certifikacniAutorita = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$certifikatEet

Evidence certifikat-eet (EET certifikáty) Relations.

public static array $certifikatEet = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$cinnost

Evidence cinnost (Činnost) Relations.

public static array $cinnost = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$ciselnikMzdovychSlozek

Evidence ciselnik-mzdovych-slozek (Číselník mzdových složek) Relations.

public static array $ciselnikMzdovychSlozek = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$cisloBaliku

Evidence cislo-baliku (Čísla balíků) Relations.

public static array $cisloBaliku = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$cleneniDph

Evidence cleneni-dph (Řádky přiznání DPH) Relations.

public static array $cleneniDph = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$cleneniKontrolniHlaseni

Evidence cleneni-kontrolni-hlaseni (Řádky kontrolního hlášení DPH) Relations.

public static array $cleneniKontrolniHlaseni = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$customButton

Evidence custom-button (Uživatelské tlačítko) Relations.

public static array $customButton = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$dashboardPanel

Evidence dashboard-panel (Správa přehledů) Relations.

public static array $dashboardPanel = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$dashboardSharing

Evidence dashboard-sharing (Sdílení přehledů) Relations.

public static array $dashboardSharing = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$dite

Evidence dite (Dítě) Relations.

public static array $dite = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$dodavatel

Evidence dodavatel (Dodavatelé) Relations.

public static array $dodavatel = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$dodavatelskaSmlouva

Evidence dodavatelska-smlouva (Dodavatelské smlouvy) Relations.

public static array $dodavatelskaSmlouva = array(0 => array('url' => 'polozkySmlouvy', 'evidenceType' => 'SMLOUVA_POLOZKA', 'name' => 'Standardní položky smluv'), 1 => array('url' => 'polozkySmlouvyExt', 'evidenceType' => 'SMLOUVA_POLOZKA', 'name' => 'Externí položky smluv'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'))

$dodavatelskyTypSmlouvy

Evidence dodavatelsky-typ-smlouvy (Typy dodavatelských smluv) Relations.

public static array $dodavatelskyTypSmlouvy = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$dokladKUhrade

Evidence doklad-k-uhrade (Doklady k úhradě) Relations.

public static array $dokladKUhrade = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 2 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 3 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 4 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$fakturaPrijata

Evidence faktura-prijata (Přijaté faktury) Relations.

public static array $fakturaPrijata = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'FAKTURA_IN_POLOZKA', 'name' => 'Položky faktur'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$fakturaPrijataPolozka

Evidence faktura-prijata-polozka (Položky přijatých faktur) Relations.

public static array $fakturaPrijataPolozka = array(0 => array('url' => 'vyrobniCislaVydana', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'), 1 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 2 => array('url' => 'vyrobniCislaPrijata', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'))

$fakturaVydana

Evidence faktura-vydana (Vydané faktury) Relations.

public static array $fakturaVydana = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'FAKTURA_OUT_POLOZKA', 'name' => 'Položky faktur'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$fakturaVydanaPolozka

Evidence faktura-vydana-polozka (Položky vydaných faktur a prodejek) Relations.

public static array $fakturaVydanaPolozka = array(0 => array('url' => 'vyrobniCislaVydana', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'), 1 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 2 => array('url' => 'vyrobniCislaPrijata', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'))

$filtr

Evidence filtr (Uživatelské filtry) Relations.

public static array $filtr = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$formaDopravy

Evidence forma-dopravy (Formy dopravy) Relations.

public static array $formaDopravy = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$formaUhrady

Evidence forma-uhrady (Formy úhrady) Relations.

public static array $formaUhrady = array(0 => array('url' => 'zauctovani', 'evidenceType' => 'FORMA_UHRADY_ZAUCTOVANI', 'name' => 'Zaúčtování'), 1 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'))

$formaUhradyZauctovani

Evidence forma-uhrady-zauctovani (Zaúčtování formy úhrady) Relations.

public static array $formaUhradyZauctovani = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$hodnoceniZakazky

Evidence hodnoceni-zakazky (Vyhodnocení zakázek) Relations.

public static array $hodnoceniZakazky = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$insight

Evidence insight (Insight) Relations.

public static array $insight = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$interniDoklad

Evidence interni-doklad (Interní doklady) Relations.

public static array $interniDoklad = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'INTERNI_DOKLAD_POLOZKA', 'name' => 'Položky interního dokladu'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$interniDokladPolozka

Evidence interni-doklad-polozka (Položky interních dokladů) Relations.

public static array $interniDokladPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$intrastatDodaciPodminky

Evidence intrastat-dodaci-podminky (Dodací podmínky) Relations.

public static array $intrastatDodaciPodminky = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$intrastatDruhDopravy

Evidence intrastat-druh-dopravy (Druh dopravy) Relations.

public static array $intrastatDruhDopravy = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$intrastatKodNomenklatury

Evidence intrastat-kod-nomenklatury (Kódy nomenklatury) Relations.

public static array $intrastatKodNomenklatury = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$intrastatKrajUrceni

Evidence intrastat-kraj-urceni (Kraje určení) Relations.

public static array $intrastatKrajUrceni = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$intrastatKurz

Evidence intrastat-kurz (Kurzy pro Intrastat) Relations.

public static array $intrastatKurz = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$intrastatMernaJednotka

Evidence intrastat-merna-jednotka (Měrné jednotky) Relations.

public static array $intrastatMernaJednotka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$intrastatObchodniTransakce

Evidence intrastat-obchodni-transakce (Obchodní transakce) Relations.

public static array $intrastatObchodniTransakce = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$intrastatZvlastniPohyb

Evidence intrastat-zvlastni-pohyb (Zvláštní pohyby) Relations.

public static array $intrastatZvlastniPohyb = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$inventura

Evidence inventura (Inventury) Relations.

public static array $inventura = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'inventura-polozky', 'evidenceType' => 'INVENTURA_POLOZKA', 'name' => 'Položka inventury'))

$inventuraPolozka

Evidence inventura-polozka (Položky inventur) Relations.

public static array $inventuraPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$konstSymbol

Evidence konst-symbol (Konstantní symboly) Relations.

public static array $konstSymbol = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$kontakt

Evidence kontakt (Kontakty) Relations.

public static array $kontakt = array(0 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 1 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 2 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'))

$kurz

Evidence kurz (Kurzy) Relations.

public static array $kurz = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$kurzProCenotvorbu

Evidence kurz-pro-cenotvorbu (Kurzy pro cenotvorbu) Relations.

public static array $kurzProCenotvorbu = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$kusovnik

Evidence kusovnik (Kusovník) Relations.

public static array $kusovnik = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$leasing

Evidence leasing (Leasing) Relations.

public static array $leasing = array(0 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 1 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 2 => array('url' => 'zapujcky', 'evidenceType' => 'ZAPUJCKA', 'name' => 'Zápůjčky/odpovědná osoba'))

$majetek

Evidence majetek (Majetek) Relations.

public static array $majetek = array(0 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 1 => array('url' => 'majetek-udalosti', 'evidenceType' => 'MAJETEK_UDALOST', 'name' => 'Události'), 2 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 3 => array('url' => 'zapujcky', 'evidenceType' => 'ZAPUJCKA', 'name' => 'Zápůjčky/odpovědná osoba'))

$majetekUdalost

Evidence majetek-udalost (Události) Relations.

public static array $majetekUdalost = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$mapovaniSkladu

Evidence mapovani-skladu (Mapování skladů) Relations.

public static array $mapovaniSkladu = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$mena

Evidence mena (Měny) Relations.

public static array $mena = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'kurzy', 'evidenceType' => 'KURZ', 'name' => 'Kurzy'))

$mernaJednotka

Evidence merna-jednotka (Měrné jednotky ) Relations.

public static array $mernaJednotka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$mistoUrceni

Evidence misto-urceni (Místa určení) Relations.

public static array $mistoUrceni = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$mzdovaSlozka

Evidence mzdova-slozka (Mzdové složky - vstup a výběry) Relations.

public static array $mzdovaSlozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$mzdyBankovniSpojeni

Evidence mzdy-bankovni-spojeni (Bankovní spojení) Relations.

public static array $mzdyBankovniSpojeni = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$nabidkaPrijata

Evidence nabidka-prijata (Přijaté nabídky) Relations.

public static array $nabidkaPrijata = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'NABIDKA_IN_POLOZKA', 'name' => 'Položky nabídky přijaté'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$nabidkaPrijataPolozka

Evidence nabidka-prijata-polozka (Položky přijaté nabídky) Relations.

public static array $nabidkaPrijataPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$nabidkaVydana

Evidence nabidka-vydana (Vydané nabídky) Relations.

public static array $nabidkaVydana = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'NABIDKA_OUT_POLOZKA', 'name' => 'Položky nabídky vydané'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$nabidkaVydanaPolozka

Evidence nabidka-vydana-polozka (Položky vydané nabídky) Relations.

public static array $nabidkaVydanaPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$naklad

Evidence naklad (Náklady na události / aktivity) Relations.

public static array $naklad = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$nepritomnost

Evidence nepritomnost (Nepřítomnost) Relations.

public static array $nepritomnost = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$objednavkaPrijata

Evidence objednavka-prijata (Přijaté objednávky) Relations.

public static array $objednavkaPrijata = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'OBJEDNAVKA_IN_POLOZKA', 'name' => 'Položky objednávky přijaté'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$objednavkaPrijataPolozka

Evidence objednavka-prijata-polozka (Položky přijaté objednávky) Relations.

public static array $objednavkaPrijataPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$objednavkaVydana

Evidence objednavka-vydana (Vydané objednávky) Relations.

public static array $objednavkaVydana = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'OBJEDNAVKA_OUT_POLOZKA', 'name' => 'Položky objednávky vydané'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$objednavkaVydanaPolozka

Evidence objednavka-vydana-polozka (Položky vydané objednávky) Relations.

public static array $objednavkaVydanaPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$odberatel

Evidence odberatel (Ceny pro odběratele/skupiny odběratelů, speciální kódy) Relations.

public static array $odberatel = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$odpisovaSkupina

Evidence odpisova-skupina (Odpisové skupiny) Relations.

public static array $odpisovaSkupina = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$osoba

Evidence osoba (Personalistika) Relations.

public static array $osoba = array(0 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 1 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'))

$osobaHlavicka

Evidence osoba-hlavicka (Hlavičky osob) Relations.

public static array $osobaHlavicka = array(0 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 1 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'))

$parametr

Evidence parametr (Pokročilá parametrizace pomocí parametrů) Relations.

public static array $parametr = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$penezniUstav

Evidence penezni-ustav (Peněžní ústavy) Relations.

public static array $penezniUstav = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$podobneZbozi

Evidence podobne-zbozi (Podobné) Relations.

public static array $podobneZbozi = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$pohledavka

Evidence pohledavka (Ostatní pohledávky) Relations.

public static array $pohledavka = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'POHLEDAVKA_POLOZKA', 'name' => 'Položky faktur'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$pohledavkaPolozka

Evidence pohledavka-polozka (Položky ostatních pohledávek) Relations.

public static array $pohledavkaPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$pokladna

Evidence pokladna (Seznam pokladen) Relations.

public static array $pokladna = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$pokladniPohyb

Evidence pokladni-pohyb (Pokladna) Relations.

public static array $pokladniPohyb = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'POKLADNI_POHYB_POLOZKA', 'name' => 'Položky pokladního dokladu'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'), 6 => array('url' => 'doklady-k-uhrade', 'evidenceType' => 'DOKLAD_K_UHRADE', 'name' => 'Doklady faktur'))

$pokladniPohybPolozka

Evidence pokladni-pohyb-polozka (Položky pokladních dokladů) Relations.

public static array $pokladniPohybPolozka = array(0 => array('url' => 'vyrobniCislaVydana', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'), 1 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 2 => array('url' => 'vyrobniCislaPrijata', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'))

$poplatek

Evidence poplatek (Poplatky) Relations.

public static array $poplatek = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$poptavkaPrijata

Evidence poptavka-prijata (Přijaté poptávky) Relations.

public static array $poptavkaPrijata = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'POPTAVKA_IN_POLOZKA', 'name' => 'Položky poptávky přijaté'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$poptavkaPrijataPolozka

Evidence poptavka-prijata-polozka (Položky přijatých poptávek) Relations.

public static array $poptavkaPrijataPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$poptavkaVydana

Evidence poptavka-vydana (Vydané poptávky) Relations.

public static array $poptavkaVydana = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'POPTAVKA_OUT_POLOZKA', 'name' => 'Položky poptávky vydané'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$poptavkaVydanaPolozka

Evidence poptavka-vydana-polozka (Položky vydané poptávky) Relations.

public static array $poptavkaVydanaPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$prace

Evidence prace (Práce pro střediska) Relations.

public static array $prace = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$praceMesic

Evidence prace-mesic (Práce pro střediska) Relations.

public static array $praceMesic = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$pracovniPomer

Evidence pracovni-pomer (Pracovní poměr) Relations.

public static array $pracovniPomer = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$pracovniPomerHlavicka

Evidence pracovni-pomer-hlavicka (Pracovní poměr) Relations.

public static array $pracovniPomerHlavicka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$predpisZauctovani

Evidence predpis-zauctovani (Předpisy zaúčtování) Relations.

public static array $predpisZauctovani = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$preneseniDph

Evidence preneseni-dph (Seznam zboží v režimu přenesení DPH) Relations.

public static array $preneseniDph = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$prikazKInkasu

Evidence prikaz-k-inkasu (Příkaz k inkasu) Relations.

public static array $prikazKInkasu = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozky', 'evidenceType' => 'PRIKAZ_K_INKASU_POLOZKA', 'name' => 'Položky'))

$prikazKInkasuPolozka

Evidence prikaz-k-inkasu-polozka (Položka inkasa) Relations.

public static array $prikazKInkasuPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$prikazKUhrade

Evidence prikaz-k-uhrade (Příkaz k úhradě) Relations.

public static array $prikazKUhrade = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozky', 'evidenceType' => 'PRIKAZ_K_UHRADE_POLOZKA', 'name' => 'Položky'))

$prikazKUhradePolozka

Evidence prikaz-k-uhrade-polozka (Položka příkazu k úhradě) Relations.

public static array $prikazKUhradePolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$priloha

Evidence priloha (Příloha) Relations.

public static array $priloha = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$prislustenstvi

Evidence prislustenstvi (Příslušenství) Relations.

public static array $prislustenstvi = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$prodejka

Evidence prodejka (Prodejní kasa) Relations.

public static array $prodejka = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'FAKTURA_OUT_POLOZKA', 'name' => 'Položky faktur'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$psc

Evidence psc (Poštovní směrovací čísla) Relations.

public static array $psc = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$rada

Evidence rada (dokladové řady) Relations.

public static array $rada = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaBanka

Evidence rada-banka (Dokladové řady - bankovní doklady) Relations.

public static array $radaBanka = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaFakturyPrijate

Evidence rada-faktury-prijate (Dokladové řady - přijaté faktury) Relations.

public static array $radaFakturyPrijate = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaFakturyVydane

Evidence rada-faktury-vydane (Dokladové řady - vydané faktury) Relations.

public static array $radaFakturyVydane = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaInternihoDokladu

Evidence rada-interniho-dokladu (Dokladové řady - interní doklady) Relations.

public static array $radaInternihoDokladu = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaNabidkyPrijate

Evidence rada-nabidky-prijate (Dokladové řady - přijaté nabídky) Relations.

public static array $radaNabidkyPrijate = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaNabidkyVydane

Evidence rada-nabidky-vydane (Dokladové řady - vydané nabídky) Relations.

public static array $radaNabidkyVydane = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaObjednavkyPrijate

Evidence rada-objednavky-prijate (Dokladové řady - přijaté objednávky) Relations.

public static array $radaObjednavkyPrijate = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaObjednavkyVydane

Evidence rada-objednavky-vydane (Dokladové řady - vydané objednávky) Relations.

public static array $radaObjednavkyVydane = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaPohledavky

Evidence rada-pohledavky (Dokladové řady - pohledávky) Relations.

public static array $radaPohledavky = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaPokladniPohyb

Evidence rada-pokladni-pohyb (Dokladové řady - pokladní doklady) Relations.

public static array $radaPokladniPohyb = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaPoptavkyPrijate

Evidence rada-poptavky-prijate (Dokladové řady - přijaté poptávky) Relations.

public static array $radaPoptavkyPrijate = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaPoptavkyVydane

Evidence rada-poptavky-vydane (Dokladové řady - vydané poptávky) Relations.

public static array $radaPoptavkyVydane = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaSkladovyPohyb

Evidence rada-skladovy-pohyb (Dokladové řady - sklad) Relations.

public static array $radaSkladovyPohyb = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radaZavazku

Evidence rada-zavazku (Dokladové řady - závazky) Relations.

public static array $radaZavazku = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'polozkyRady', 'evidenceType' => 'ROCNI_RADA', 'name' => 'Roční položky číselné řady'))

$radekPriznaniDph

Evidence radek-priznani-dph (Uložené řádky přiznání DPH) Relations.

public static array $radekPriznaniDph = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$radekSestavy

Evidence radek-sestavy (Řádek sestavy) Relations.

public static array $radekSestavy = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$rezervace

Evidence rezervace (Rezervace) Relations.

public static array $rezervace = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$rocniRada

Evidence rocni-rada (Roční položky dokladové řady) Relations.

public static array $rocniRada = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$sablonaMail

Evidence sablona-mail (Uživatelské e-mailové šablony) Relations.

public static array $sablonaMail = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$sablonaUpominky

Evidence sablona-upominky (Upomínky) Relations.

public static array $sablonaUpominky = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$sadyAKomplety

Evidence sady-a-komplety (Sady) Relations.

public static array $sadyAKomplety = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$sazbaDph

Evidence sazba-dph (Sazby DPH) Relations.

public static array $sazbaDph = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$sestava

Evidence sestava (Seznam sestav) Relations.

public static array $sestava = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'radkySestavy', 'evidenceType' => 'RADEK_SESTAVY', 'name' => 'Řádky sestavy'))

$sklad

Evidence sklad (Seznam skladů) Relations.

public static array $sklad = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$skladovaKarta

Evidence skladova-karta (Skladové karty) Relations.

public static array $skladovaKarta = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'skladovy-pohyb-polozky', 'evidenceType' => 'SKLADOVY_POHYB_POLOZKA', 'name' => 'Položky příjemky/výdejky'))

$skladovyPohyb

Evidence skladovy-pohyb (Příjemky/výdejky) Relations.

public static array $skladovyPohyb = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'SKLADOVY_POHYB_POLOZKA', 'name' => 'Položky příjemky/výdejky'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$skladovyPohybPolozka

Evidence skladovy-pohyb-polozka (Položky příjemky/výdejky) Relations.

public static array $skladovyPohybPolozka = array(0 => array('url' => 'vyrobniCislaVydana', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'), 1 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 2 => array('url' => 'vyrobniCislaPrijata', 'evidenceType' => 'VYROBNI_CISLA', 'name' => 'Výrobní čísla'))

$skupinaAtributu

Evidence skupina-atributu (Skupiny atributů) Relations.

public static array $skupinaAtributu = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$skupinaFirem

Evidence skupina-firem (Skupiny firem) Relations.

public static array $skupinaFirem = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$skupinaOsob

Evidence skupina-osob (Skupiny osob) Relations.

public static array $skupinaOsob = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$skupinaStitku

Evidence skupina-stitku (Skupiny štítků) Relations.

public static array $skupinaStitku = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$skupinaZbozi

Evidence skupina-zbozi (Skupiny zboží a materiálu) Relations.

public static array $skupinaZbozi = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$smena

Evidence smena (Směny) Relations.

public static array $smena = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$smlouva

Evidence smlouva (Odběratelské smlouvy) Relations.

public static array $smlouva = array(0 => array('url' => 'polozkySmlouvy', 'evidenceType' => 'SMLOUVA_POLOZKA', 'name' => 'Standardní položky smluv'), 1 => array('url' => 'polozkySmlouvyExt', 'evidenceType' => 'SMLOUVA_POLOZKA', 'name' => 'Externí položky smluv'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'))

$smlouvaPolozka

Evidence smlouva-polozka (Položky smluv) Relations.

public static array $smlouvaPolozka = array(0 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 1 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 2 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'))

$srazka

Evidence srazka (Srážka) Relations.

public static array $srazka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$stalaMzdovaSlozka

Evidence stala-mzdova-slozka (Stálá mzdová složka) Relations.

public static array $stalaMzdovaSlozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$stat

Evidence stat (Státy) Relations.

public static array $stat = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$stavCeniku

Evidence stav-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Relations.

public static array $stavCeniku = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'ceniky', 'evidenceType' => 'CENIK', 'name' => 'Ceníky'))

$stavSmlouvy

Evidence stav-smlouvy (Stavy smluv) Relations.

public static array $stavSmlouvy = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$stavZakazky

Evidence stav-zakazky (Stavy zakázek) Relations.

public static array $stavZakazky = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$stitek

Evidence stitek (Štítky) Relations.

public static array $stitek = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$stredisko

Evidence stredisko (Střediska) Relations.

public static array $stredisko = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$strom

Evidence strom (Uzel stromu) Relations.

public static array $strom = array(0 => 'prilohy', 1 => 'PRILOHA', 2 => 'Přílohy')

$subjekt

Evidence subjekt (Subjekt) Relations.

public static array $subjekt = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$text

Evidence text (Předdefinované texty) Relations.

public static array $text = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typAktivity

Evidence typ-aktivity (Typy událostí / aktivit) Relations.

public static array $typAktivity = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typAtributu

Evidence typ-atributu (Typy atributů) Relations.

public static array $typAtributu = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typBanka

Evidence typ-banka (Typy bankovních dokladů) Relations.

public static array $typBanka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typFakturyPrijate

Evidence typ-faktury-prijate (Typy přijatých faktur) Relations.

public static array $typFakturyPrijate = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typFakturyVydane

Evidence typ-faktury-vydane (Typy vydaných faktur) Relations.

public static array $typFakturyVydane = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typInternihoDokladu

Evidence typ-interniho-dokladu (Typy interních dokladů) Relations.

public static array $typInternihoDokladu = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typLeasingu

Evidence typ-leasingu (Typy leasingů) Relations.

public static array $typLeasingu = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typMajetku

Evidence typ-majetku (Typy majetků) Relations.

public static array $typMajetku = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typNabidkyPrijate

Evidence typ-nabidky-prijate (Typy přijatých nabídek) Relations.

public static array $typNabidkyPrijate = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typNabidkyVydane

Evidence typ-nabidky-vydane (Typy vydaných nabídek) Relations.

public static array $typNabidkyVydane = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typNakladu

Evidence typ-nakladu (Typy nákladů na události / aktivity) Relations.

public static array $typNakladu = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typObjednavkyPrijate

Evidence typ-objednavky-prijate (Typy přijatých objednávek) Relations.

public static array $typObjednavkyPrijate = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typObjednavkyVydane

Evidence typ-objednavky-vydane (Typy vydaných objednávek) Relations.

public static array $typObjednavkyVydane = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typPohledavky

Evidence typ-pohledavky (Typy ostatních pohledávek) Relations.

public static array $typPohledavky = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typPokladniPohyb

Evidence typ-pokladni-pohyb (Typy pokladních dokladů) Relations.

public static array $typPokladniPohyb = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typPoptavkyPrijate

Evidence typ-poptavky-prijate (Typy přijatých poptávek) Relations.

public static array $typPoptavkyPrijate = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typPoptavkyVydane

Evidence typ-poptavky-vydane (Typy vydaných poptávek) Relations.

public static array $typPoptavkyVydane = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typPracovnihoPomeru

Evidence typ-pracovniho-pomeru (Typ pracovního poměru) Relations.

public static array $typPracovnihoPomeru = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typProdejky

Evidence typ-prodejky (Seznam prodejních kas) Relations.

public static array $typProdejky = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typSkladovyPohyb

Evidence typ-skladovy-pohyb (Typy skladových dokladů) Relations.

public static array $typSkladovyPohyb = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typSmlouvy

Evidence typ-smlouvy (Typy odběratelských smluv) Relations.

public static array $typSmlouvy = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typStavuCeniku

Evidence typ-stavu-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Relations.

public static array $typStavuCeniku = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'ceniky', 'evidenceType' => 'CENIK', 'name' => 'Ceníky'))

$typUzivatelskeVazby

Evidence typ-uzivatelske-vazby (Typy uživatelských vazeb) Relations.

public static array $typUzivatelskeVazby = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typVzajemnychZapoctu

Evidence typ-vzajemnych-zapoctu (Typy zápočtů) Relations.

public static array $typVzajemnychZapoctu = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typZakazky

Evidence typ-zakazky (Typy zakázek) Relations.

public static array $typZakazky = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$typZavazku

Evidence typ-zavazku (Typy ostatních závazků) Relations.

public static array $typZavazku = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$ucet

Evidence ucet (Účtový rozvrh) Relations.

public static array $ucet = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$ucetniOsnova

Evidence ucetni-osnova (Standardní účetní osnova) Relations.

public static array $ucetniOsnova = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$udalost

Evidence udalost (Události, aktivity) Relations.

public static array $udalost = array(0 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 1 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 2 => array('url' => 'naklady', 'evidenceType' => 'NAKLAD', 'name' => 'Náklady aktivity'), 3 => array('url' => 'kontakty', 'evidenceType' => 'ADR_KONTAKT', 'name' => 'Kontakty'))

$umisteni

Evidence umisteni (Umístění) Relations.

public static array $umisteni = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$umisteniVeSkladu

Evidence umisteni-ve-skladu (Umístění ve skladu) Relations.

public static array $umisteniVeSkladu = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$umisteniVeSkladuMistnost

Evidence umisteni-ve-skladu-mistnost (Umístění ve skladu) Relations.

public static array $umisteniVeSkladuMistnost = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$umisteniVeSkladuPolice

Evidence umisteni-ve-skladu-police (Umístění ve skladu) Relations.

public static array $umisteniVeSkladuPolice = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$umisteniVeSkladuRegal

Evidence umisteni-ve-skladu-regal (Umístění ve skladu) Relations.

public static array $umisteniVeSkladuRegal = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$uzivatel

Evidence uzivatel (Osoby a uživatelé) Relations.

public static array $uzivatel = array(0 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 1 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'))

$uzivatelskyDotaz

Evidence uzivatelsky-dotaz (Uživatelské dotazy) Relations.

public static array $uzivatelskyDotaz = array(0 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 1 => array('url' => 'params', 'evidenceType' => 'UZIVATELSKY_DOTAZ_PARAMETR', 'name' => 'Parametry'), 2 => array('url' => 'props', 'evidenceType' => 'UZIVATELSKY_DOTAZ_VLASTNOST', 'name' => 'Vlastnosti'))

$uzivatelskyDotazParametr

Evidence uzivatelsky-dotaz-parametr (Parametry) Relations.

public static array $uzivatelskyDotazParametr = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$uzivatelskyDotazVlastnost

Evidence uzivatelsky-dotaz-vlastnost (Vlastnosti) Relations.

public static array $uzivatelskyDotazVlastnost = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$version

Source FlexiBee server version.

public static string $version = '2021.2.4'

$vzajemnyZapocet

Evidence vzajemny-zapocet (Vzájemné zápočty) Relations.

public static array $vzajemnyZapocet = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'BANKA_POLOZKA', 'name' => 'Položky bankovního dokladu'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$xslt

Evidence xslt (Uživatelské transformace) Relations.

public static array $xslt = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$zakazka

Evidence zakazka (Zakázky) Relations.

public static array $zakazka = array(0 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 1 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 2 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'))

$zapujcka

Evidence zapujcka (Zápůjčky) Relations.

public static array $zapujcka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

$zavazek

Evidence zavazek (Ostatní závazky) Relations.

public static array $zavazek = array(0 => array('url' => 'vazebni-doklady', 'evidenceType' => 'VAZEBNI_DOKLAD', 'name' => 'Navázané doklady'), 1 => array('url' => 'polozkyDokladu', 'evidenceType' => 'ZAVAZEK_POLOZKA', 'name' => 'Položky faktur'), 2 => array('url' => 'prilohy', 'evidenceType' => 'PRILOHA', 'name' => 'Přílohy'), 3 => array('url' => 'udalosti', 'evidenceType' => 'ADR_UDALOST', 'name' => 'Události'), 4 => array('url' => 'uzivatelske-vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA', 'name' => 'Uživatelské vazby'), 5 => array('url' => 'vazby', 'evidenceType' => 'VAZBA_MEZI_DOKLADY', 'name' => 'Vazby mezi doklady'))

$zavazekPolozka

Evidence zavazek-polozka (Položky ostatních závazků) Relations.

public static array $zavazekPolozka = array(0 => 'uzivatelske-vazby', 1 => 'VAZBA', 2 => 'Uživatelské vazby')

Search results