Documentation

Formats

Evidence Formats

Tags
link

Provádění akcí

Table of Contents

$adresar  : array
Evidence adresar (Adresy firem) Formats.
$adresarBankovniUcet  : array
Evidence adresar-bankovni-ucet (Bankovní spojení) Formats.
$analyzaNakupu  : array
Evidence analyza-nakupu (Analýza nákupu) Formats.
$analyzaProdeje  : array
Evidence analyza-prodeje (Analýza prodeje) Formats.
$analyzaZakazky  : array
Evidence analyza-zakazky (Účetní analýza zakázky) Formats.
$atribut  : array
Evidence atribut (Atributy) Formats.
$banka  : array
Evidence banka (Banka) Formats.
$bankaPolozka  : array
Evidence banka-polozka (Položky vzájemných zápočtů) Formats.
$bankovniUcet  : array
Evidence bankovni-ucet (Seznam bankovních účtů) Formats.
$cenik  : array
Evidence cenik (Ceník) Formats.
$cenikObal  : array
Evidence cenik-obal (Evidence obalů EkoKom) Formats.
$cenikovaSkupina  : array
Evidence cenikova-skupina (Ceníkové skupiny) Formats.
$cenikovyPohybNakup  : array
Evidence cenikovy-pohyb-nakup (Nákupní, prodejní a skladové pohyby) Formats.
$cenikovyPohybProdej  : array
Evidence cenikovy-pohyb-prodej (Nákupní, prodejní a skladové pohyby) Formats.
$cenovaUroven  : array
Evidence cenova-uroven (Cenové úrovně) Formats.
$certifikacniAutorita  : array
Evidence certifikacni-autorita (Certifikační autority) Formats.
$certifikatEet  : array
Evidence certifikat-eet (EET certifikáty) Formats.
$cinnost  : array
Evidence cinnost (Činnost) Formats.
$ciselnikMzdovychSlozek  : array
Evidence ciselnik-mzdovych-slozek (Číselník mzdových složek) Formats.
$cisloBaliku  : array
Evidence cislo-baliku (Čísla balíků) Formats.
$cleneniDph  : array
Evidence cleneni-dph (Řádky přiznání DPH) Formats.
$cleneniKontrolniHlaseni  : array
Evidence cleneni-kontrolni-hlaseni (Řádky kontrolního hlášení DPH) Formats.
$customButton  : array
Evidence custom-button (Uživatelské tlačítko) Formats.
$dashboardPanel  : array
Evidence dashboard-panel (Správa přehledů) Formats.
$dashboardSharing  : array
Evidence dashboard-sharing (Sdílení přehledů) Formats.
$dite  : array
Evidence dite (Dítě) Formats.
$dodavatel  : array
Evidence dodavatel (Dodavatelé) Formats.
$dodavatelskaSmlouva  : array
Evidence dodavatelska-smlouva (Dodavatelské smlouvy) Formats.
$dodavatelskyTypSmlouvy  : array
Evidence dodavatelsky-typ-smlouvy (Typy dodavatelských smluv) Formats.
$doklad  : array
Evidence doklad (#dokladView) Formats.
$dokladKUhrade  : array
Evidence doklad-k-uhrade (Doklady k úhradě) Formats.
$eetKomunikace  : array
Evidence eet-komunikace (EET komunikace) Formats.
$fakturaPrijata  : array
Evidence faktura-prijata (Přijaté faktury) Formats.
$fakturaPrijataPolozka  : array
Evidence faktura-prijata-polozka (Položky přijatých faktur) Formats.
$fakturaVydana  : array
Evidence faktura-vydana (Vydané faktury) Formats.
$fakturaVydanaPolozka  : array
Evidence faktura-vydana-polozka (Položky vydaných faktur a prodejek) Formats.
$filtr  : array
Evidence filtr (Uživatelské filtry) Formats.
$formaDopravy  : array
Evidence forma-dopravy (Formy dopravy) Formats.
$formatElektronickehoBankovnictvi  : array
Evidence format-elektronickeho-bankovnictvi (Bankovní formáty) Formats.
$formats  : array
Availble Formats.
$formaUhrady  : array
Evidence forma-uhrady (Formy úhrady) Formats.
$formaUhradyZauctovani  : array
Evidence forma-uhrady-zauctovani (Zaúčtování formy úhrady) Formats.
$hlavniKniha  : array
Evidence hlavni-kniha (Hlavní kniha) Formats.
$hodnoceniZakazky  : array
Evidence hodnoceni-zakazky (Vyhodnocení zakázek) Formats.
$individualniCenik  : array
Evidence individualni-cenik (Individuální ceník) Formats.
$insight  : array
Evidence insight (Insight) Formats.
$interniDoklad  : array
Evidence interni-doklad (Interní doklady) Formats.
$interniDokladPolozka  : array
Evidence interni-doklad-polozka (Položky interních dokladů) Formats.
$intrastatDodaciPodminky  : array
Evidence intrastat-dodaci-podminky (Dodací podmínky) Formats.
$intrastatDruhDopravy  : array
Evidence intrastat-druh-dopravy (Druh dopravy) Formats.
$intrastatKodNomenklatury  : array
Evidence intrastat-kod-nomenklatury (Kódy nomenklatury) Formats.
$intrastatKrajUrceni  : array
Evidence intrastat-kraj-urceni (Kraje určení) Formats.
$intrastatKurz  : array
Evidence intrastat-kurz (Kurzy pro Intrastat) Formats.
$intrastatMernaJednotka  : array
Evidence intrastat-merna-jednotka (Měrné jednotky) Formats.
$intrastatObchodniTransakce  : array
Evidence intrastat-obchodni-transakce (Obchodní transakce) Formats.
$intrastatZvlastniPohyb  : array
Evidence intrastat-zvlastni-pohyb (Zvláštní pohyby) Formats.
$inventura  : array
Evidence inventura (Inventury) Formats.
$inventuraPolozka  : array
Evidence inventura-polozka (Položky inventur) Formats.
$konstSymbol  : array
Evidence konst-symbol (Konstantní symboly) Formats.
$kontakt  : array
Evidence kontakt (Kontakty) Formats.
$kurz  : array
Evidence kurz (Kurzy) Formats.
$kurzProCenotvorbu  : array
Evidence kurz-pro-cenotvorbu (Kurzy pro cenotvorbu) Formats.
$kusovnik  : array
Evidence kusovnik (Kusovník) Formats.
$leasing  : array
Evidence leasing (Leasing) Formats.
$majetek  : array
Evidence majetek (Majetek) Formats.
$majetekUdalost  : array
Evidence majetek-udalost (Události) Formats.
$mapovaniSkladu  : array
Evidence mapovani-skladu (Mapování skladů) Formats.
$mena  : array
Evidence mena (Měny) Formats.
$mernaJednotka  : array
Evidence merna-jednotka (Měrné jednotky ) Formats.
$mistoUrceni  : array
Evidence misto-urceni (Místa určení) Formats.
$mzda  : array
Evidence mzda (Aktualizace mezd) Formats.
$mzdovaSlozka  : array
Evidence mzdova-slozka (Mzdové složky - vstup a výběry) Formats.
$mzdyBankovniSpojeni  : array
Evidence mzdy-bankovni-spojeni (Bankovní spojení) Formats.
$nabidkaPrijata  : array
Evidence nabidka-prijata (Přijaté nabídky) Formats.
$nabidkaPrijataPolozka  : array
Evidence nabidka-prijata-polozka (Položky přijaté nabídky) Formats.
$nabidkaVydana  : array
Evidence nabidka-vydana (Vydané nabídky) Formats.
$nabidkaVydanaPolozka  : array
Evidence nabidka-vydana-polozka (Položky vydané nabídky) Formats.
$naklad  : array
Evidence naklad (Náklady na události / aktivity) Formats.
$nastaveni  : array
Evidence nastaveni (Nastavení) Formats.
$nepritomnost  : array
Evidence nepritomnost (Nepřítomnost) Formats.
$objednavkaPrijata  : array
Evidence objednavka-prijata (Přijaté objednávky) Formats.
$objednavkaPrijataPolozka  : array
Evidence objednavka-prijata-polozka (Položky přijaté objednávky) Formats.
$objednavkaVydana  : array
Evidence objednavka-vydana (Vydané objednávky) Formats.
$objednavkaVydanaPolozka  : array
Evidence objednavka-vydana-polozka (Položky vydané objednávky) Formats.
$obrat  : array
Evidence obrat (Obraty) Formats.
$obratovaPredvaha  : array
Evidence obratova-predvaha (Obratová předvaha) Formats.
$odberatel  : array
Evidence odberatel (Ceny pro odběratele/skupiny odběratelů, speciální kódy) Formats.
$odpisovaSkupina  : array
Evidence odpisova-skupina (Odpisové skupiny) Formats.
$osoba  : array
Evidence osoba (Personalistika) Formats.
$osobaHlavicka  : array
Evidence osoba-hlavicka (Hlavičky osob) Formats.
$parametr  : array
Evidence parametr (Pokročilá parametrizace pomocí parametrů) Formats.
$penezniUstav  : array
Evidence penezni-ustav (Peněžní ústavy) Formats.
$podkladyDph  : array
Evidence podklady-dph (Podklady DPH) Formats.
$podobneZbozi  : array
Evidence podobne-zbozi (Podobné) Formats.
$pohledavka  : array
Evidence pohledavka (Ostatní pohledávky) Formats.
$pohledavkaPolozka  : array
Evidence pohledavka-polozka (Položky ostatních pohledávek) Formats.
$pohybNaUctech  : array
Evidence pohyb-na-uctech (Pohyby na účtech) Formats.
$pokladna  : array
Evidence pokladna (Seznam pokladen) Formats.
$pokladniPohyb  : array
Evidence pokladni-pohyb (Pokladna) Formats.
$pokladniPohybPolozka  : array
Evidence pokladni-pohyb-polozka (Položky pokladních dokladů) Formats.
$poplatek  : array
Evidence poplatek (Poplatky) Formats.
$poptavkaPrijata  : array
Evidence poptavka-prijata (Přijaté poptávky) Formats.
$poptavkaPrijataPolozka  : array
Evidence poptavka-prijata-polozka (Položky přijatých poptávek) Formats.
$poptavkaVydana  : array
Evidence poptavka-vydana (Vydané poptávky) Formats.
$poptavkaVydanaPolozka  : array
Evidence poptavka-vydana-polozka (Položky vydané poptávky) Formats.
$poSplatnosti  : array
Evidence po-splatnosti (Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti) Formats.
$prace  : array
Evidence prace (Práce pro střediska) Formats.
$praceMesic  : array
Evidence prace-mesic (Práce pro střediska) Formats.
$pracovniPomer  : array
Evidence pracovni-pomer (Pracovní poměr) Formats.
$pracovniPomerHlavicka  : array
Evidence pracovni-pomer-hlavicka (Pracovní poměr) Formats.
$pravoViditelnosti  : array
Evidence pravo-viditelnosti (Práva viditelnosti dat) Formats.
$predpisZauctovani  : array
Evidence predpis-zauctovani (Předpisy zaúčtování) Formats.
$prehledZamestnancu  : array
Evidence prehled-zamestnancu (Přehled zaměstnanců) Formats.
$preneseniDph  : array
Evidence preneseni-dph (Seznam zboží v režimu přenesení DPH) Formats.
$prikazKInkasu  : array
Evidence prikaz-k-inkasu (Příkaz k inkasu) Formats.
$prikazKInkasuPolozka  : array
Evidence prikaz-k-inkasu-polozka (Položka inkasa) Formats.
$prikazKUhrade  : array
Evidence prikaz-k-uhrade (Příkaz k úhradě) Formats.
$prikazKUhradePolozka  : array
Evidence prikaz-k-uhrade-polozka (Položka příkazu k úhradě) Formats.
$priloha  : array
Evidence priloha (Příloha) Formats.
$prislustenstvi  : array
Evidence prislustenstvi (Příslušenství) Formats.
$prodejka  : array
Evidence prodejka (Prodejní kasa) Formats.
$prodejkaPlatba  : array
Evidence prodejka-platba (Úhrada) Formats.
$psc  : array
Evidence psc (Poštovní směrovací čísla) Formats.
$rada  : array
Evidence rada (dokladové řady) Formats.
$radaBanka  : array
Evidence rada-banka (Dokladové řady - bankovní doklady) Formats.
$radaFakturyPrijate  : array
Evidence rada-faktury-prijate (Dokladové řady - přijaté faktury) Formats.
$radaFakturyVydane  : array
Evidence rada-faktury-vydane (Dokladové řady - vydané faktury) Formats.
$radaInternihoDokladu  : array
Evidence rada-interniho-dokladu (Dokladové řady - interní doklady) Formats.
$radaNabidkyPrijate  : array
Evidence rada-nabidky-prijate (Dokladové řady - přijaté nabídky) Formats.
$radaNabidkyVydane  : array
Evidence rada-nabidky-vydane (Dokladové řady - vydané nabídky) Formats.
$radaObjednavkyPrijate  : array
Evidence rada-objednavky-prijate (Dokladové řady - přijaté objednávky) Formats.
$radaObjednavkyVydane  : array
Evidence rada-objednavky-vydane (Dokladové řady - vydané objednávky) Formats.
$radaPohledavky  : array
Evidence rada-pohledavky (Dokladové řady - pohledávky) Formats.
$radaPokladniPohyb  : array
Evidence rada-pokladni-pohyb (Dokladové řady - pokladní doklady) Formats.
$radaPoptavkyPrijate  : array
Evidence rada-poptavky-prijate (Dokladové řady - přijaté poptávky) Formats.
$radaPoptavkyVydane  : array
Evidence rada-poptavky-vydane (Dokladové řady - vydané poptávky) Formats.
$radaSkladovyPohyb  : array
Evidence rada-skladovy-pohyb (Dokladové řady - sklad) Formats.
$radaZavazku  : array
Evidence rada-zavazku (Dokladové řady - závazky) Formats.
$radekPriznaniDph  : array
Evidence radek-priznani-dph (Uložené řádky přiznání DPH) Formats.
$radekSestavy  : array
Evidence radek-sestavy (Řádek sestavy) Formats.
$rezervace  : array
Evidence rezervace (Rezervace) Formats.
$rocniRada  : array
Evidence rocni-rada (Roční položky dokladové řady) Formats.
$rozvahaPoUctech  : array
Evidence rozvaha-po-uctech (Soupis aktiv a pasiv) Formats.
$sablonaMail  : array
Evidence sablona-mail (Uživatelské e-mailové šablony) Formats.
$sablonaUpominky  : array
Evidence sablona-upominky (Upomínky) Formats.
$sadyAKomplety  : array
Evidence sady-a-komplety (Sady) Formats.
$saldo  : array
Evidence saldo (Saldo) Formats.
$saldoKDatu  : array
Evidence saldo-k-datu (Stav úhrad k datu) Formats.
$sazbaDph  : array
Evidence sazba-dph (Sazby DPH) Formats.
$sestava  : array
Evidence sestava (Seznam sestav) Formats.
$settingStore  : array
Evidence setting-store (Úložiště nastavení) Formats.
$sklad  : array
Evidence sklad (Seznam skladů) Formats.
$skladovaKarta  : array
Evidence skladova-karta (Skladové karty) Formats.
$skladovyPohyb  : array
Evidence skladovy-pohyb (Příjemky/výdejky) Formats.
$skladovyPohybPolozka  : array
Evidence skladovy-pohyb-polozka (Položky příjemky/výdejky) Formats.
$skupinaAtributu  : array
Evidence skupina-atributu (Skupiny atributů) Formats.
$skupinaFirem  : array
Evidence skupina-firem (Skupiny firem) Formats.
$skupinaOsob  : array
Evidence skupina-osob (Skupiny osob) Formats.
$skupinaStitku  : array
Evidence skupina-stitku (Skupiny štítků) Formats.
$skupinaZbozi  : array
Evidence skupina-zbozi (Skupiny zboží a materiálu) Formats.
$smena  : array
Evidence smena (Směny) Formats.
$smlouva  : array
Evidence smlouva (Odběratelské smlouvy) Formats.
$smlouvaPolozka  : array
Evidence smlouva-polozka (Položky smluv) Formats.
$souhrnneHlaseniDph  : array
Evidence souhrnne-hlaseni-dph (Souhrnné hlášení k DPH) Formats.
$srazka  : array
Evidence srazka (Srážka) Formats.
$stalaMzdovaSlozka  : array
Evidence stala-mzdova-slozka (Stálá mzdová složka) Formats.
$stat  : array
Evidence stat (Státy) Formats.
$stavCeniku  : array
Evidence stav-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Formats.
$stavSkladuKDatu  : array
Evidence stav-skladu-k-datu (Stav skladu k datu) Formats.
$stavSmlouvy  : array
Evidence stav-smlouvy (Stavy smluv) Formats.
$stavUctu  : array
Evidence stav-uctu (Stavy účtů) Formats.
$stavZakazky  : array
Evidence stav-zakazky (Stavy zakázek) Formats.
$stitek  : array
Evidence stitek (Štítky) Formats.
$stredisko  : array
Evidence stredisko (Střediska) Formats.
$strom  : array
Evidence strom (Uzel stromu) Formats.
$stromCenik  : array
Evidence strom-cenik (Vazba uzlu na objekt) Formats.
$stromKoren  : array
Evidence strom-koren (Obecný strom) Formats.
$subjekt  : array
Evidence subjekt (Subjekt) Formats.
$text  : array
Evidence text (Předdefinované texty) Formats.
$typAktivity  : array
Evidence typ-aktivity (Typy událostí / aktivit) Formats.
$typAtributu  : array
Evidence typ-atributu (Typy atributů) Formats.
$typBanka  : array
Evidence typ-banka (Typy bankovních dokladů) Formats.
$typFakturyPrijate  : array
Evidence typ-faktury-prijate (Typy přijatých faktur) Formats.
$typFakturyVydane  : array
Evidence typ-faktury-vydane (Typy vydaných faktur) Formats.
$typInternihoDokladu  : array
Evidence typ-interniho-dokladu (Typy interních dokladů) Formats.
$typLeasingu  : array
Evidence typ-leasingu (Typy leasingů) Formats.
$typMajetku  : array
Evidence typ-majetku (Typy majetků) Formats.
$typNabidkyPrijate  : array
Evidence typ-nabidky-prijate (Typy přijatých nabídek) Formats.
$typNabidkyVydane  : array
Evidence typ-nabidky-vydane (Typy vydaných nabídek) Formats.
$typNakladu  : array
Evidence typ-nakladu (Typy nákladů na události / aktivity) Formats.
$typObjednavkyPrijate  : array
Evidence typ-objednavky-prijate (Typy přijatých objednávek) Formats.
$typObjednavkyVydane  : array
Evidence typ-objednavky-vydane (Typy vydaných objednávek) Formats.
$typOrganizace  : array
Evidence typ-organizace (Typ organizace) Formats.
$typPohledavky  : array
Evidence typ-pohledavky (Typy ostatních pohledávek) Formats.
$typPokladniPohyb  : array
Evidence typ-pokladni-pohyb (Typy pokladních dokladů) Formats.
$typPoptavkyPrijate  : array
Evidence typ-poptavky-prijate (Typy přijatých poptávek) Formats.
$typPoptavkyVydane  : array
Evidence typ-poptavky-vydane (Typy vydaných poptávek) Formats.
$typPracovnihoPomeru  : array
Evidence typ-pracovniho-pomeru (Typ pracovního poměru) Formats.
$typProdejky  : array
Evidence typ-prodejky (Seznam prodejních kas) Formats.
$typSkladovyPohyb  : array
Evidence typ-skladovy-pohyb (Typy skladových dokladů) Formats.
$typSmlouvy  : array
Evidence typ-smlouvy (Typy odběratelských smluv) Formats.
$typStavuCeniku  : array
Evidence typ-stavu-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Formats.
$typUzivatelskeVazby  : array
Evidence typ-uzivatelske-vazby (Typy uživatelských vazeb) Formats.
$typVzajemnychZapoctu  : array
Evidence typ-vzajemnych-zapoctu (Typy zápočtů) Formats.
$typZakazky  : array
Evidence typ-zakazky (Typy zakázek) Formats.
$typZavazku  : array
Evidence typ-zavazku (Typy ostatních závazků) Formats.
$ucet  : array
Evidence ucet (Účtový rozvrh) Formats.
$ucetniDenik  : array
Evidence ucetni-denik (Účetní deník) Formats.
$ucetniObdobi  : array
Evidence ucetni-obdobi (Účetní období) Formats.
$ucetniOsnova  : array
Evidence ucetni-osnova (Standardní účetní osnova) Formats.
$udalost  : array
Evidence udalost (Události, aktivity) Formats.
$umisteni  : array
Evidence umisteni (Umístění) Formats.
$umisteniVeSkladu  : array
Evidence umisteni-ve-skladu (Umístění ve skladu) Formats.
$umisteniVeSkladuMistnost  : array
Evidence umisteni-ve-skladu-mistnost (Umístění ve skladu) Formats.
$umisteniVeSkladuPolice  : array
Evidence umisteni-ve-skladu-police (Umístění ve skladu) Formats.
$umisteniVeSkladuRegal  : array
Evidence umisteni-ve-skladu-regal (Umístění ve skladu) Formats.
$uzivatel  : array
Evidence uzivatel (Osoby a uživatelé) Formats.
$uzivatelskaVazba  : array
Evidence uzivatelska-vazba (Uživatelské vazby) Formats.
$uzivatelskyDotaz  : array
Evidence uzivatelsky-dotaz (Uživatelské dotazy) Formats.
$uzivatelskyDotazParametr  : array
Evidence uzivatelsky-dotaz-parametr (Parametry) Formats.
$uzivatelskyDotazVlastnost  : array
Evidence uzivatelsky-dotaz-vlastnost (Vlastnosti) Formats.
$vazba  : array
Evidence vazba (Vazby dokladu) Formats.
$vazebniDoklad  : array
Evidence vazebni-doklad (Navázané doklady) Formats.
$version  : string
Source FlexiBee server version.
$vykazHospodareni  : array
Evidence vykaz-hospodareni (Výkaz hospodaření za měsíc) Formats.
$vyrobniCislo  : array
Evidence vyrobni-cislo (Výrobní čísla) Formats.
$vysledovkaPoUctech  : array
Evidence vysledovka-po-uctech (Soupis nákladů a výnosů) Formats.
$vzajemnyZapocet  : array
Evidence vzajemny-zapocet (Vzájemné zápočty) Formats.
$xslt  : array
Evidence xslt (Uživatelské transformace) Formats.
$zakazka  : array
Evidence zakazka (Zakázky) Formats.
$zapujcka  : array
Evidence zapujcka (Zápůjčky) Formats.
$zavazek  : array
Evidence zavazek (Ostatní závazky) Formats.
$zavazekPolozka  : array
Evidence zavazek-polozka (Položky ostatních závazků) Formats.
$zurnal  : array
Evidence zurnal (Žurnál) Formats.
byContentType()  : array
Array of formats indexed by Content-Type
bySuffix()  : array
Array of formats indexed by Suffix
contentTypeToSuffix()  : string
Obtain Content-Type for given suffix
suffixToContentType()  : string
Obtain Suffix for given content

Properties

$adresar

Evidence adresar (Adresy firem) Formats.

public static array $adresar = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$adresarBankovniUcet

Evidence adresar-bankovni-ucet (Bankovní spojení) Formats.

public static array $adresarBankovniUcet = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$analyzaNakupu

Evidence analyza-nakupu (Analýza nákupu) Formats.

public static array $analyzaNakupu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$analyzaProdeje

Evidence analyza-prodeje (Analýza prodeje) Formats.

public static array $analyzaProdeje = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$analyzaZakazky

Evidence analyza-zakazky (Účetní analýza zakázky) Formats.

public static array $analyzaZakazky = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$atribut

Evidence atribut (Atributy) Formats.

public static array $atribut = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$banka

Evidence banka (Banka) Formats.

public static array $banka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$bankaPolozka

Evidence banka-polozka (Položky vzájemných zápočtů) Formats.

public static array $bankaPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$bankovniUcet

Evidence bankovni-ucet (Seznam bankovních účtů) Formats.

public static array $bankovniUcet = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$cenik

Evidence cenik (Ceník) Formats.

public static array $cenik = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$cenikObal

Evidence cenik-obal (Evidence obalů EkoKom) Formats.

public static array $cenikObal = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$cenikovaSkupina

Evidence cenikova-skupina (Ceníkové skupiny) Formats.

public static array $cenikovaSkupina = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$cenikovyPohybNakup

Evidence cenikovy-pohyb-nakup (Nákupní, prodejní a skladové pohyby) Formats.

public static array $cenikovyPohybNakup = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$cenikovyPohybProdej

Evidence cenikovy-pohyb-prodej (Nákupní, prodejní a skladové pohyby) Formats.

public static array $cenikovyPohybProdej = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$cenovaUroven

Evidence cenova-uroven (Cenové úrovně) Formats.

public static array $cenovaUroven = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$certifikacniAutorita

Evidence certifikacni-autorita (Certifikační autority) Formats.

public static array $certifikacniAutorita = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$certifikatEet

Evidence certifikat-eet (EET certifikáty) Formats.

public static array $certifikatEet = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$cinnost

Evidence cinnost (Činnost) Formats.

public static array $cinnost = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$ciselnikMzdovychSlozek

Evidence ciselnik-mzdovych-slozek (Číselník mzdových složek) Formats.

public static array $ciselnikMzdovychSlozek = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$cisloBaliku

Evidence cislo-baliku (Čísla balíků) Formats.

public static array $cisloBaliku = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$cleneniDph

Evidence cleneni-dph (Řádky přiznání DPH) Formats.

public static array $cleneniDph = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$cleneniKontrolniHlaseni

Evidence cleneni-kontrolni-hlaseni (Řádky kontrolního hlášení DPH) Formats.

public static array $cleneniKontrolniHlaseni = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$customButton

Evidence custom-button (Uživatelské tlačítko) Formats.

public static array $customButton = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$dashboardPanel

Evidence dashboard-panel (Správa přehledů) Formats.

public static array $dashboardPanel = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$dashboardSharing

Evidence dashboard-sharing (Sdílení přehledů) Formats.

public static array $dashboardSharing = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$dite

Evidence dite (Dítě) Formats.

public static array $dite = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$dodavatel

Evidence dodavatel (Dodavatelé) Formats.

public static array $dodavatel = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$dodavatelskaSmlouva

Evidence dodavatelska-smlouva (Dodavatelské smlouvy) Formats.

public static array $dodavatelskaSmlouva = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$dodavatelskyTypSmlouvy

Evidence dodavatelsky-typ-smlouvy (Typy dodavatelských smluv) Formats.

public static array $dodavatelskyTypSmlouvy = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$doklad

Evidence doklad (#dokladView) Formats.

public static array $doklad = array('HTML' => 'html')

$dokladKUhrade

Evidence doklad-k-uhrade (Doklady k úhradě) Formats.

public static array $dokladKUhrade = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$eetKomunikace

Evidence eet-komunikace (EET komunikace) Formats.

public static array $eetKomunikace = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$fakturaPrijata

Evidence faktura-prijata (Přijaté faktury) Formats.

public static array $fakturaPrijata = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$fakturaPrijataPolozka

Evidence faktura-prijata-polozka (Položky přijatých faktur) Formats.

public static array $fakturaPrijataPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$fakturaVydana

Evidence faktura-vydana (Vydané faktury) Formats.

public static array $fakturaVydana = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$fakturaVydanaPolozka

Evidence faktura-vydana-polozka (Položky vydaných faktur a prodejek) Formats.

public static array $fakturaVydanaPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$filtr

Evidence filtr (Uživatelské filtry) Formats.

public static array $filtr = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$formaDopravy

Evidence forma-dopravy (Formy dopravy) Formats.

public static array $formaDopravy = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$formatElektronickehoBankovnictvi

Evidence format-elektronickeho-bankovnictvi (Bankovní formáty) Formats.

public static array $formatElektronickehoBankovnictvi = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$formats

Availble Formats.

public static array $formats = ['JS' => ['desc' => 'JavaScropt', 'suffix' => 'js', 'content-type' => 'application/javascript', 'import' => false], 'PNG' => ['desc' => 'Portable Network Graphics', 'suffix' => 'png', 'content-type' => 'image/png', 'import' => false], 'CSS' => ['desc' => 'Kaskádový styl', 'suffix' => 'css', 'content-type' => 'text/css', 'import' => false], 'HTML' => ['desc' => 'HTML stránka pro zobrazení informací na webové stránce.', 'suffix' => 'html', 'content-type' => 'text/html', 'import' => false], 'XML' => ['desc' => 'Strojově čitelná struktura ve formátu XML.', 'suffix' => 'xml', 'content-type' => 'application/xml', 'import' => true], 'JSON' => ['desc' => 'Strojově čitelná struktura ve formátu JSON. ', 'suffix' => 'json', 'content-type' => 'application/json', 'import' => true], 'CSV' => ['desc' => 'Tabulkový výstup do formátu CSV (Column Separated Values).', 'suffix' => 'csv', 'content-type' => 'text/csv', 'import' => true], 'DBF' => ['desc' => 'Databázový výstup ve formátu DBF (dBase).', 'suffix' => 'dbf', 'content-type' => 'application/dbf', 'import' => true], 'XLS' => ['desc' => 'Tabulkový výstup ve formátu Excel.', 'suffix' => 'xls', 'content-type' => 'application/ms-excel', 'import' => true], 'ISDOC' => ['desc' => 'e-faktura ISDOC.', 'suffix' => 'isdoc', 'content-type' => 'application/x-isdoc', 'import' => false], 'ISDOCx' => ['desc' => 'e-faktura ISDOC s PDF přílohou', 'suffix' => 'isdocx', 'content-type' => 'application/x-isdocx', 'import' => false], 'EDI' => ['desc' => 'Elektronická výměna data (EDI) ve formátu INHOUSE.', 'suffix' => 'edi', 'content-type' => 'application/x-edi-inhouse', 'import' => 'objednavka-prijata'], 'PDF' => ['desc' => 'Generování tiskového reportu. Jedná se o stejnou funkci která je dostupná v aplikaci. Export do PDF', 'suffix' => 'pdf', 'content-type' => 'application/pdf', 'import' => false], 'vCard' => ['desc' => 'Výstup adresáře do formátu elektronické vizitky vCard.', 'suffix' => 'vcf', 'content-type' => 'text/vcard', 'import' => false], 'iCalendar' => ['desc' => 'Výstup do kalendáře ve formátu iCalendar. Lze takto exportovat události, ale také třeba splatnosti u přijatých či vydaných faktur.', 'suffix' => 'ical', 'content-type' => 'text/calendar', 'import' => false], 'TEXT' => ['desc' => 'Prostý text', 'suffix' => 'txt', 'content-type' => 'text/plain', 'import' => false], 'TTF' => ['desc' => 'TrueType font', 'suffix' => 'ttf', 'content-type' => 'application/x-font-truetype', 'import' => false]]
Tags
see
https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/format-types/

$formaUhrady

Evidence forma-uhrady (Formy úhrady) Formats.

public static array $formaUhrady = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$formaUhradyZauctovani

Evidence forma-uhrady-zauctovani (Zaúčtování formy úhrady) Formats.

public static array $formaUhradyZauctovani = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$hlavniKniha

Evidence hlavni-kniha (Hlavní kniha) Formats.

public static array $hlavniKniha = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$hodnoceniZakazky

Evidence hodnoceni-zakazky (Vyhodnocení zakázek) Formats.

public static array $hodnoceniZakazky = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$individualniCenik

Evidence individualni-cenik (Individuální ceník) Formats.

public static array $individualniCenik = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$insight

Evidence insight (Insight) Formats.

public static array $insight = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$interniDoklad

Evidence interni-doklad (Interní doklady) Formats.

public static array $interniDoklad = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$interniDokladPolozka

Evidence interni-doklad-polozka (Položky interních dokladů) Formats.

public static array $interniDokladPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$intrastatDodaciPodminky

Evidence intrastat-dodaci-podminky (Dodací podmínky) Formats.

public static array $intrastatDodaciPodminky = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$intrastatDruhDopravy

Evidence intrastat-druh-dopravy (Druh dopravy) Formats.

public static array $intrastatDruhDopravy = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$intrastatKodNomenklatury

Evidence intrastat-kod-nomenklatury (Kódy nomenklatury) Formats.

public static array $intrastatKodNomenklatury = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$intrastatKrajUrceni

Evidence intrastat-kraj-urceni (Kraje určení) Formats.

public static array $intrastatKrajUrceni = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$intrastatKurz

Evidence intrastat-kurz (Kurzy pro Intrastat) Formats.

public static array $intrastatKurz = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$intrastatMernaJednotka

Evidence intrastat-merna-jednotka (Měrné jednotky) Formats.

public static array $intrastatMernaJednotka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$intrastatObchodniTransakce

Evidence intrastat-obchodni-transakce (Obchodní transakce) Formats.

public static array $intrastatObchodniTransakce = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$intrastatZvlastniPohyb

Evidence intrastat-zvlastni-pohyb (Zvláštní pohyby) Formats.

public static array $intrastatZvlastniPohyb = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$inventura

Evidence inventura (Inventury) Formats.

public static array $inventura = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$inventuraPolozka

Evidence inventura-polozka (Položky inventur) Formats.

public static array $inventuraPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$konstSymbol

Evidence konst-symbol (Konstantní symboly) Formats.

public static array $konstSymbol = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$kontakt

Evidence kontakt (Kontakty) Formats.

public static array $kontakt = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$kurz

Evidence kurz (Kurzy) Formats.

public static array $kurz = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$kurzProCenotvorbu

Evidence kurz-pro-cenotvorbu (Kurzy pro cenotvorbu) Formats.

public static array $kurzProCenotvorbu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$kusovnik

Evidence kusovnik (Kusovník) Formats.

public static array $kusovnik = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$leasing

Evidence leasing (Leasing) Formats.

public static array $leasing = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$majetek

Evidence majetek (Majetek) Formats.

public static array $majetek = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$majetekUdalost

Evidence majetek-udalost (Události) Formats.

public static array $majetekUdalost = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$mapovaniSkladu

Evidence mapovani-skladu (Mapování skladů) Formats.

public static array $mapovaniSkladu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$mena

Evidence mena (Měny) Formats.

public static array $mena = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$mernaJednotka

Evidence merna-jednotka (Měrné jednotky ) Formats.

public static array $mernaJednotka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$mistoUrceni

Evidence misto-urceni (Místa určení) Formats.

public static array $mistoUrceni = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$mzda

Evidence mzda (Aktualizace mezd) Formats.

public static array $mzda = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$mzdovaSlozka

Evidence mzdova-slozka (Mzdové složky - vstup a výběry) Formats.

public static array $mzdovaSlozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$mzdyBankovniSpojeni

Evidence mzdy-bankovni-spojeni (Bankovní spojení) Formats.

public static array $mzdyBankovniSpojeni = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$nabidkaPrijata

Evidence nabidka-prijata (Přijaté nabídky) Formats.

public static array $nabidkaPrijata = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$nabidkaPrijataPolozka

Evidence nabidka-prijata-polozka (Položky přijaté nabídky) Formats.

public static array $nabidkaPrijataPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$nabidkaVydana

Evidence nabidka-vydana (Vydané nabídky) Formats.

public static array $nabidkaVydana = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$nabidkaVydanaPolozka

Evidence nabidka-vydana-polozka (Položky vydané nabídky) Formats.

public static array $nabidkaVydanaPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$naklad

Evidence naklad (Náklady na události / aktivity) Formats.

public static array $naklad = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$nastaveni

Evidence nastaveni (Nastavení) Formats.

public static array $nastaveni = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$nepritomnost

Evidence nepritomnost (Nepřítomnost) Formats.

public static array $nepritomnost = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$objednavkaPrijata

Evidence objednavka-prijata (Přijaté objednávky) Formats.

public static array $objednavkaPrijata = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$objednavkaPrijataPolozka

Evidence objednavka-prijata-polozka (Položky přijaté objednávky) Formats.

public static array $objednavkaPrijataPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$objednavkaVydana

Evidence objednavka-vydana (Vydané objednávky) Formats.

public static array $objednavkaVydana = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$objednavkaVydanaPolozka

Evidence objednavka-vydana-polozka (Položky vydané objednávky) Formats.

public static array $objednavkaVydanaPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$obrat

Evidence obrat (Obraty) Formats.

public static array $obrat = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$obratovaPredvaha

Evidence obratova-predvaha (Obratová předvaha) Formats.

public static array $obratovaPredvaha = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$odberatel

Evidence odberatel (Ceny pro odběratele/skupiny odběratelů, speciální kódy) Formats.

public static array $odberatel = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$odpisovaSkupina

Evidence odpisova-skupina (Odpisové skupiny) Formats.

public static array $odpisovaSkupina = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$osoba

Evidence osoba (Personalistika) Formats.

public static array $osoba = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$osobaHlavicka

Evidence osoba-hlavicka (Hlavičky osob) Formats.

public static array $osobaHlavicka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$parametr

Evidence parametr (Pokročilá parametrizace pomocí parametrů) Formats.

public static array $parametr = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$penezniUstav

Evidence penezni-ustav (Peněžní ústavy) Formats.

public static array $penezniUstav = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$podkladyDph

Evidence podklady-dph (Podklady DPH) Formats.

public static array $podkladyDph = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$podobneZbozi

Evidence podobne-zbozi (Podobné) Formats.

public static array $podobneZbozi = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$pohledavka

Evidence pohledavka (Ostatní pohledávky) Formats.

public static array $pohledavka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$pohledavkaPolozka

Evidence pohledavka-polozka (Položky ostatních pohledávek) Formats.

public static array $pohledavkaPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$pohybNaUctech

Evidence pohyb-na-uctech (Pohyby na účtech) Formats.

public static array $pohybNaUctech = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$pokladna

Evidence pokladna (Seznam pokladen) Formats.

public static array $pokladna = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$pokladniPohyb

Evidence pokladni-pohyb (Pokladna) Formats.

public static array $pokladniPohyb = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$pokladniPohybPolozka

Evidence pokladni-pohyb-polozka (Položky pokladních dokladů) Formats.

public static array $pokladniPohybPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$poplatek

Evidence poplatek (Poplatky) Formats.

public static array $poplatek = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$poptavkaPrijata

Evidence poptavka-prijata (Přijaté poptávky) Formats.

public static array $poptavkaPrijata = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$poptavkaPrijataPolozka

Evidence poptavka-prijata-polozka (Položky přijatých poptávek) Formats.

public static array $poptavkaPrijataPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$poptavkaVydana

Evidence poptavka-vydana (Vydané poptávky) Formats.

public static array $poptavkaVydana = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$poptavkaVydanaPolozka

Evidence poptavka-vydana-polozka (Položky vydané poptávky) Formats.

public static array $poptavkaVydanaPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$poSplatnosti

Evidence po-splatnosti (Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti) Formats.

public static array $poSplatnosti = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$prace

Evidence prace (Práce pro střediska) Formats.

public static array $prace = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$praceMesic

Evidence prace-mesic (Práce pro střediska) Formats.

public static array $praceMesic = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$pracovniPomer

Evidence pracovni-pomer (Pracovní poměr) Formats.

public static array $pracovniPomer = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$pracovniPomerHlavicka

Evidence pracovni-pomer-hlavicka (Pracovní poměr) Formats.

public static array $pracovniPomerHlavicka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$pravoViditelnosti

Evidence pravo-viditelnosti (Práva viditelnosti dat) Formats.

public static array $pravoViditelnosti = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$predpisZauctovani

Evidence predpis-zauctovani (Předpisy zaúčtování) Formats.

public static array $predpisZauctovani = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$prehledZamestnancu

Evidence prehled-zamestnancu (Přehled zaměstnanců) Formats.

public static array $prehledZamestnancu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$preneseniDph

Evidence preneseni-dph (Seznam zboží v režimu přenesení DPH) Formats.

public static array $preneseniDph = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$prikazKInkasu

Evidence prikaz-k-inkasu (Příkaz k inkasu) Formats.

public static array $prikazKInkasu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$prikazKInkasuPolozka

Evidence prikaz-k-inkasu-polozka (Položka inkasa) Formats.

public static array $prikazKInkasuPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$prikazKUhrade

Evidence prikaz-k-uhrade (Příkaz k úhradě) Formats.

public static array $prikazKUhrade = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$prikazKUhradePolozka

Evidence prikaz-k-uhrade-polozka (Položka příkazu k úhradě) Formats.

public static array $prikazKUhradePolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$priloha

Evidence priloha (Příloha) Formats.

public static array $priloha = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$prislustenstvi

Evidence prislustenstvi (Příslušenství) Formats.

public static array $prislustenstvi = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$prodejka

Evidence prodejka (Prodejní kasa) Formats.

public static array $prodejka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$prodejkaPlatba

Evidence prodejka-platba (Úhrada) Formats.

public static array $prodejkaPlatba = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$psc

Evidence psc (Poštovní směrovací čísla) Formats.

public static array $psc = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$rada

Evidence rada (dokladové řady) Formats.

public static array $rada = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaBanka

Evidence rada-banka (Dokladové řady - bankovní doklady) Formats.

public static array $radaBanka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaFakturyPrijate

Evidence rada-faktury-prijate (Dokladové řady - přijaté faktury) Formats.

public static array $radaFakturyPrijate = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaFakturyVydane

Evidence rada-faktury-vydane (Dokladové řady - vydané faktury) Formats.

public static array $radaFakturyVydane = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaInternihoDokladu

Evidence rada-interniho-dokladu (Dokladové řady - interní doklady) Formats.

public static array $radaInternihoDokladu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaNabidkyPrijate

Evidence rada-nabidky-prijate (Dokladové řady - přijaté nabídky) Formats.

public static array $radaNabidkyPrijate = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaNabidkyVydane

Evidence rada-nabidky-vydane (Dokladové řady - vydané nabídky) Formats.

public static array $radaNabidkyVydane = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaObjednavkyPrijate

Evidence rada-objednavky-prijate (Dokladové řady - přijaté objednávky) Formats.

public static array $radaObjednavkyPrijate = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaObjednavkyVydane

Evidence rada-objednavky-vydane (Dokladové řady - vydané objednávky) Formats.

public static array $radaObjednavkyVydane = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaPohledavky

Evidence rada-pohledavky (Dokladové řady - pohledávky) Formats.

public static array $radaPohledavky = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaPokladniPohyb

Evidence rada-pokladni-pohyb (Dokladové řady - pokladní doklady) Formats.

public static array $radaPokladniPohyb = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaPoptavkyPrijate

Evidence rada-poptavky-prijate (Dokladové řady - přijaté poptávky) Formats.

public static array $radaPoptavkyPrijate = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaPoptavkyVydane

Evidence rada-poptavky-vydane (Dokladové řady - vydané poptávky) Formats.

public static array $radaPoptavkyVydane = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaSkladovyPohyb

Evidence rada-skladovy-pohyb (Dokladové řady - sklad) Formats.

public static array $radaSkladovyPohyb = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radaZavazku

Evidence rada-zavazku (Dokladové řady - závazky) Formats.

public static array $radaZavazku = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radekPriznaniDph

Evidence radek-priznani-dph (Uložené řádky přiznání DPH) Formats.

public static array $radekPriznaniDph = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$radekSestavy

Evidence radek-sestavy (Řádek sestavy) Formats.

public static array $radekSestavy = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$rezervace

Evidence rezervace (Rezervace) Formats.

public static array $rezervace = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$rocniRada

Evidence rocni-rada (Roční položky dokladové řady) Formats.

public static array $rocniRada = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$rozvahaPoUctech

Evidence rozvaha-po-uctech (Soupis aktiv a pasiv) Formats.

public static array $rozvahaPoUctech = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$sablonaMail

Evidence sablona-mail (Uživatelské e-mailové šablony) Formats.

public static array $sablonaMail = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$sablonaUpominky

Evidence sablona-upominky (Upomínky) Formats.

public static array $sablonaUpominky = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$sadyAKomplety

Evidence sady-a-komplety (Sady) Formats.

public static array $sadyAKomplety = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$saldo

Evidence saldo (Saldo) Formats.

public static array $saldo = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$saldoKDatu

Evidence saldo-k-datu (Stav úhrad k datu) Formats.

public static array $saldoKDatu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$sazbaDph

Evidence sazba-dph (Sazby DPH) Formats.

public static array $sazbaDph = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$sestava

Evidence sestava (Seznam sestav) Formats.

public static array $sestava = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$settingStore

Evidence setting-store (Úložiště nastavení) Formats.

public static array $settingStore = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$sklad

Evidence sklad (Seznam skladů) Formats.

public static array $sklad = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$skladovaKarta

Evidence skladova-karta (Skladové karty) Formats.

public static array $skladovaKarta = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$skladovyPohyb

Evidence skladovy-pohyb (Příjemky/výdejky) Formats.

public static array $skladovyPohyb = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$skladovyPohybPolozka

Evidence skladovy-pohyb-polozka (Položky příjemky/výdejky) Formats.

public static array $skladovyPohybPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$skupinaAtributu

Evidence skupina-atributu (Skupiny atributů) Formats.

public static array $skupinaAtributu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$skupinaFirem

Evidence skupina-firem (Skupiny firem) Formats.

public static array $skupinaFirem = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$skupinaOsob

Evidence skupina-osob (Skupiny osob) Formats.

public static array $skupinaOsob = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$skupinaStitku

Evidence skupina-stitku (Skupiny štítků) Formats.

public static array $skupinaStitku = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$skupinaZbozi

Evidence skupina-zbozi (Skupiny zboží a materiálu) Formats.

public static array $skupinaZbozi = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$smena

Evidence smena (Směny) Formats.

public static array $smena = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$smlouva

Evidence smlouva (Odběratelské smlouvy) Formats.

public static array $smlouva = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$smlouvaPolozka

Evidence smlouva-polozka (Položky smluv) Formats.

public static array $smlouvaPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$souhrnneHlaseniDph

Evidence souhrnne-hlaseni-dph (Souhrnné hlášení k DPH) Formats.

public static array $souhrnneHlaseniDph = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$srazka

Evidence srazka (Srážka) Formats.

public static array $srazka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$stalaMzdovaSlozka

Evidence stala-mzdova-slozka (Stálá mzdová složka) Formats.

public static array $stalaMzdovaSlozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$stat

Evidence stat (Státy) Formats.

public static array $stat = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$stavCeniku

Evidence stav-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Formats.

public static array $stavCeniku = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$stavSkladuKDatu

Evidence stav-skladu-k-datu (Stav skladu k datu) Formats.

public static array $stavSkladuKDatu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$stavSmlouvy

Evidence stav-smlouvy (Stavy smluv) Formats.

public static array $stavSmlouvy = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$stavUctu

Evidence stav-uctu (Stavy účtů) Formats.

public static array $stavUctu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$stavZakazky

Evidence stav-zakazky (Stavy zakázek) Formats.

public static array $stavZakazky = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$stitek

Evidence stitek (Štítky) Formats.

public static array $stitek = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$stredisko

Evidence stredisko (Střediska) Formats.

public static array $stredisko = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$strom

Evidence strom (Uzel stromu) Formats.

public static array $strom = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$stromCenik

Evidence strom-cenik (Vazba uzlu na objekt) Formats.

public static array $stromCenik = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$stromKoren

Evidence strom-koren (Obecný strom) Formats.

public static array $stromKoren = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$subjekt

Evidence subjekt (Subjekt) Formats.

public static array $subjekt = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$text

Evidence text (Předdefinované texty) Formats.

public static array $text = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typAktivity

Evidence typ-aktivity (Typy událostí / aktivit) Formats.

public static array $typAktivity = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typAtributu

Evidence typ-atributu (Typy atributů) Formats.

public static array $typAtributu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typBanka

Evidence typ-banka (Typy bankovních dokladů) Formats.

public static array $typBanka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typFakturyPrijate

Evidence typ-faktury-prijate (Typy přijatých faktur) Formats.

public static array $typFakturyPrijate = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typFakturyVydane

Evidence typ-faktury-vydane (Typy vydaných faktur) Formats.

public static array $typFakturyVydane = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typInternihoDokladu

Evidence typ-interniho-dokladu (Typy interních dokladů) Formats.

public static array $typInternihoDokladu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typLeasingu

Evidence typ-leasingu (Typy leasingů) Formats.

public static array $typLeasingu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typMajetku

Evidence typ-majetku (Typy majetků) Formats.

public static array $typMajetku = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typNabidkyPrijate

Evidence typ-nabidky-prijate (Typy přijatých nabídek) Formats.

public static array $typNabidkyPrijate = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typNabidkyVydane

Evidence typ-nabidky-vydane (Typy vydaných nabídek) Formats.

public static array $typNabidkyVydane = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typNakladu

Evidence typ-nakladu (Typy nákladů na události / aktivity) Formats.

public static array $typNakladu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typObjednavkyPrijate

Evidence typ-objednavky-prijate (Typy přijatých objednávek) Formats.

public static array $typObjednavkyPrijate = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typObjednavkyVydane

Evidence typ-objednavky-vydane (Typy vydaných objednávek) Formats.

public static array $typObjednavkyVydane = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typOrganizace

Evidence typ-organizace (Typ organizace) Formats.

public static array $typOrganizace = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typPohledavky

Evidence typ-pohledavky (Typy ostatních pohledávek) Formats.

public static array $typPohledavky = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typPokladniPohyb

Evidence typ-pokladni-pohyb (Typy pokladních dokladů) Formats.

public static array $typPokladniPohyb = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typPoptavkyPrijate

Evidence typ-poptavky-prijate (Typy přijatých poptávek) Formats.

public static array $typPoptavkyPrijate = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typPoptavkyVydane

Evidence typ-poptavky-vydane (Typy vydaných poptávek) Formats.

public static array $typPoptavkyVydane = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typPracovnihoPomeru

Evidence typ-pracovniho-pomeru (Typ pracovního poměru) Formats.

public static array $typPracovnihoPomeru = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typProdejky

Evidence typ-prodejky (Seznam prodejních kas) Formats.

public static array $typProdejky = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typSkladovyPohyb

Evidence typ-skladovy-pohyb (Typy skladových dokladů) Formats.

public static array $typSkladovyPohyb = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typSmlouvy

Evidence typ-smlouvy (Typy odběratelských smluv) Formats.

public static array $typSmlouvy = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typStavuCeniku

Evidence typ-stavu-ceniku (Číselník stavů položek ceníku) Formats.

public static array $typStavuCeniku = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typUzivatelskeVazby

Evidence typ-uzivatelske-vazby (Typy uživatelských vazeb) Formats.

public static array $typUzivatelskeVazby = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typVzajemnychZapoctu

Evidence typ-vzajemnych-zapoctu (Typy zápočtů) Formats.

public static array $typVzajemnychZapoctu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typZakazky

Evidence typ-zakazky (Typy zakázek) Formats.

public static array $typZakazky = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$typZavazku

Evidence typ-zavazku (Typy ostatních závazků) Formats.

public static array $typZavazku = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$ucet

Evidence ucet (Účtový rozvrh) Formats.

public static array $ucet = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$ucetniDenik

Evidence ucetni-denik (Účetní deník) Formats.

public static array $ucetniDenik = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$ucetniObdobi

Evidence ucetni-obdobi (Účetní období) Formats.

public static array $ucetniObdobi = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$ucetniOsnova

Evidence ucetni-osnova (Standardní účetní osnova) Formats.

public static array $ucetniOsnova = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$udalost

Evidence udalost (Události, aktivity) Formats.

public static array $udalost = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$umisteni

Evidence umisteni (Umístění) Formats.

public static array $umisteni = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$umisteniVeSkladu

Evidence umisteni-ve-skladu (Umístění ve skladu) Formats.

public static array $umisteniVeSkladu = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$umisteniVeSkladuMistnost

Evidence umisteni-ve-skladu-mistnost (Umístění ve skladu) Formats.

public static array $umisteniVeSkladuMistnost = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$umisteniVeSkladuPolice

Evidence umisteni-ve-skladu-police (Umístění ve skladu) Formats.

public static array $umisteniVeSkladuPolice = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$umisteniVeSkladuRegal

Evidence umisteni-ve-skladu-regal (Umístění ve skladu) Formats.

public static array $umisteniVeSkladuRegal = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$uzivatel

Evidence uzivatel (Osoby a uživatelé) Formats.

public static array $uzivatel = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$uzivatelskaVazba

Evidence uzivatelska-vazba (Uživatelské vazby) Formats.

public static array $uzivatelskaVazba = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$uzivatelskyDotaz

Evidence uzivatelsky-dotaz (Uživatelské dotazy) Formats.

public static array $uzivatelskyDotaz = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$uzivatelskyDotazParametr

Evidence uzivatelsky-dotaz-parametr (Parametry) Formats.

public static array $uzivatelskyDotazParametr = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$uzivatelskyDotazVlastnost

Evidence uzivatelsky-dotaz-vlastnost (Vlastnosti) Formats.

public static array $uzivatelskyDotazVlastnost = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$vazba

Evidence vazba (Vazby dokladu) Formats.

public static array $vazba = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$vazebniDoklad

Evidence vazebni-doklad (Navázané doklady) Formats.

public static array $vazebniDoklad = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$version

Source FlexiBee server version.

public static string $version = '2021.2.4'

$vykazHospodareni

Evidence vykaz-hospodareni (Výkaz hospodaření za měsíc) Formats.

public static array $vykazHospodareni = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$vyrobniCislo

Evidence vyrobni-cislo (Výrobní čísla) Formats.

public static array $vyrobniCislo = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$vysledovkaPoUctech

Evidence vysledovka-po-uctech (Soupis nákladů a výnosů) Formats.

public static array $vysledovkaPoUctech = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$vzajemnyZapocet

Evidence vzajemny-zapocet (Vzájemné zápočty) Formats.

public static array $vzajemnyZapocet = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$xslt

Evidence xslt (Uživatelské transformace) Formats.

public static array $xslt = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$zakazka

Evidence zakazka (Zakázky) Formats.

public static array $zakazka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$zapujcka

Evidence zapujcka (Zápůjčky) Formats.

public static array $zapujcka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$zavazek

Evidence zavazek (Ostatní závazky) Formats.

public static array $zavazek = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$zavazekPolozka

Evidence zavazek-polozka (Položky ostatních závazků) Formats.

public static array $zavazekPolozka = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

$zurnal

Evidence zurnal (Žurnál) Formats.

public static array $zurnal = array('HTML' => 'html', 'XML' => 'xml', 'JSON' => 'json', 'CSV' => 'csv')

Methods

byContentType()

Array of formats indexed by Content-Type

public static byContentType() : array
Return values
array

bySuffix()

Array of formats indexed by Suffix

public static bySuffix() : array
Return values
array

contentTypeToSuffix()

Obtain Content-Type for given suffix

public static contentTypeToSuffix(string $contentType) : string
Parameters
$contentType : string
Return values
string

suffixToContentType()

Obtain Suffix for given content

public static suffixToContentType(string $suffix) : string
Parameters
$suffix : string
Return values
string

Search results