Abra FlexiBee
Účetní a ekonomický systém pro menší firmy a živnostníky s bohatými možnostmi integrace.

FlexiBee enhancenments

Díky několikaleté praxi s tímto systémem vám přinášíme tyto naše vylepšení, integrace a nástroje: